НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ТОВА ЗАЩО ГО НЯМА В УЧЕБНИЦИТЕ?
Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност!
Българската азбука е всъщност разказ: „Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! ук, фрът, хер! от! ща чръв! ци ша! еръ, ер, ери! ет! ен он! йен йон! юс! ят!”
ПРЕВЕДЕНА на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: „Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! защото както хора мислите, наша е той опора. изричай словото твърдо! нагоре всеки да лети! върви! избягвай червея! покорявай висотите! ти мъж, ти юноша, вие хора! човече! с ум и разум! във вярна посока и с ясно съзнание! напред! слава!“
„Аз зная буквите и животът със знанието е добър… ще мога да чета, да опозная живота, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек...“ А нима това не е смисълът на съществуването!? Истински дар за човечеството е тази азбука ... С промисъл свише ...
„Благодарни ли сме?“ „В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе. В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно, те образуват смислен текст.“
Източник: https://www.facebook.com/

Надписът под мозайката и над входа на храм-паметника „Св. Св. Кирил и Методий“, Велики Преслав. Снимка Анна-Мария РАДЕВА.
Храм-паметник „Св. Св. Кирил и Методий“, Велики Преслав. Снимка Анна-Мария РАДЕВА.