НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДОСТОЙНА ЗА АЛЕЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
„Кмета, попа и даскала правят гарнизона...”
Стара народна лакърдия
За учение в Морското имаше всички условия, включително и време, особено когато бивахме наказвани „без отпуск” - много често явление, най-вече за първокурсника. Пък и „материалът”, ще рече курсантите, бе добър, много прецизно подбран.
Най-важният фактор обаче или това, което правеше Училището уникално, бяха  преподавателите - отлични професионалисти! Повечето от тях, освен фундаментални знания, притежаваха и определена доза „извънредност”. Това според мен е вълшебна суспензия от преподавателско, възпитателно и, ако щете актьорско майсторство, съчетано често с великолепно чувство за хумор! Те не просто ни учеха - те ни водеха в океана, наречен морско изкуство!
Имахме удоволствието да се „докоснем” до хора - легенди!
„Полковник” Петкова
Вяра Петкова. Дълги години началник на катедра „Чужди езици”. Хиляди сме минали през ръцете й. В Морското и в Квалификационния център на БМФ. Доцент по германски езици. Прякора си дължи на своята строгост и опит. Казват, че един ден при влизането и в час в група с офицери от флота, зачислени в Департамента за следдипломна квалификация, обучаемите се „поослушали” и пропуснали да изкомандват положеното в Училище „Господа офицери!” и да рапортуват: „ Госпожо преподавател, класно отделение такова и такова, готово за ... ” и. т. н.
Вяра пита:
- Кой, господа офицери, е старши на класното отделение?
- Ами-и, още няма назначен - отговарят дружно.
- А кой от вас е най-старши по длъжност във флота?
Докладват.
- Хайде сега, господин капитан, аз излизам, влизам пак, Вие командвате, рапортувате, и започваме работа! Ясно?
Разбира се. Следва ритуалът и всичко тръгва по плана. Така е при „полковника”.
Бях началник на Училището, когато на един от празниците ни гостува тогавашният заместник министър на отбраната - Соня Янкулова. В програмата влизаха демонстрации на учебната материално-техническа база, включително модерните езикови кабинети. На входа на катедрата чакаше доцент Петкова. Представих я на Янкулова, като не пропуснах да уточня как я наричаме.
- Моля Ви, господин капитан ... - понечи да възрази тя.
- Хайде, хайде, госпожо полковник, - влезе в тона ми Янкулова, - че времето тече!
Смяхме се после. А катедрата я прекръстихме на „Езиково обучение”. Не обичам думата „чужд”...
Мир на душата Ви, госпожо полковник!

Капитан І ранг о.з. Станко СТАНКОВ -
Ветеран-командир на подводница от българските ВМС
26.05.2023 г.

Още за доц. д-р Вяра Петкова: http://old-www.naval-acad.bg/ с. 85