НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ИСТОРИКЪТ БОРИСЛАВ ДРЯНОВСКИ НА 80 ГОДИНИ
Днес, 3-ти март, историкът Борислав Дряновски навърши 80 години. Колегите от Държавен архив - Варна почетоха своя дългогодишен директор на 1-ви март т.г. с изложба, която включваше малка част от печатните издания, на които известният историк е автор - познати за аудиторията, която следи изданията на историческа тематика. Интерес сред посетителите предизвикаха изложените документи от наскоро комплектувания в архива личен фонд на Б. Дряновски, а именно свидетелства, дипломи за образование, награди, грамоти, много цветни и черно-бели снимки.
По време на официалната част на събитието, съвместяващата длъжността началник на ОДА-Варна - Донка Николова, прочете поздравителен адрес от председателя на Държавна агенция „Архиви“ - Михаил Груев, а директора на ДРДА-Варна - Владимир Владимиров, изненада всички с рецитал на непубликувана авторска любовна лирика - „четиристрастия“ (четиристишия), писани от Борислав Дряновси през не толкова далечната 1995-96 г. Ламбрин Сотиров - директор на читалище „Стара Варна“, запозна посетителите с инициативата Борислав Дряновски да бъде предложен за почетен гражданин на Варна и подкани присъстващите да я подкрепят.
Събитието беше уважено от бивши и настоящи колеги архивисти, ръководители и служители на варненските културни институции, преподаватели, историци, общественици и медии (интервю на журналиста от Радио Варна Светлана Вълкова с Борислав Дряновски).
„Морски вестник“ се присъединява към пожеланията за здраве и бъдещи творчески успехи на юбиляря и припомня на своите читатели две от изданията свързани с морската история на България, на които Б. Дряновски е съставител, а ИК „Морски свят“ - издател, а именно:
Дряновски, Б. (съставител) Пристанище Варна 1347 - 1906 г., сборник материали и документи, 2006 г.;
Дряновски, Б. (съставител), Морското търговско корабоплаване на България (1862 - 1919 г.), т. І, сборник документи и материали, 2007 г.;