към заглавната страница
За контакти:
гр. Варна, п.к. 86, бул. "Съборни" 25
e-mail: morski_vestnik@abv.bg
           morski_vestnik@yahoo.com
Екип:
Главен редактор:
Атанас Панайотов
тел. 052/612 669; факс: 052/620 928
Светла Тухчиева (репортер) - тел. 052/620 883
Цветанка Великова (каса) - тел. 052/620 883
Светлана Карагеоргиева (предпечат) - тел. 052/620 885
Редактори-консултанти:
д-р Мариана Кръстева,
к.д.п. Адриан Евтимов,
Николай Влахов
МВ "Компас", Библиотека
Издателска къща „Морски свят” е създадена на 4 декември 1992 г. във Варна като самостоятелно юридическо лице (ООД) на основание дружествен договор, подписан между Параходство „Български морски флот” ЕАД, Пристанище Варна ЕАД, Кораборемонтен завод „Одесос” АД, Пристанище Бургас ЕАД и Институт по корабостроене ЕООД. Преди съдебната регистрация Институтът по корабостроене се отегля и Параходство БМФ взема неговия дял. По-късно Пристанище Бургас ЕАД отпада като съдружник, а на негово място е приет „Портови флот – 99” ЕООД. Това дружество отпада като съдружник през септември 2007 г. От 2006 г. съдружник е и „Варна Шипинг енд Трейдинг” ЕООД. Първи управител на издателска къща е Димитър Клисуров, а от 31 март 2000 г. търговското дружество се управлява от Атанас Панайотов. Основната дейност на ИК „Морски свят” ООД се състои в издаването на „Морски вестник” – двуседмичник за морска политика, бизнес и култура, а така също и в издаването на книги на морска тематика.