начало
избор на брой
"Морски колекции"ОЩЕ ЗА БУКСИРА „СТОЯН ПАВЛОВ”
(ДНЕС „БОНМАР”)

Публикацията в „Морски вестник” 31 май 2012 г. Снимка на пристанищния маневрен влекач „Стоян Павлов” предизвика позитивни отзиви след нашите читатели и приятели, като едновременно с това в писмата пристигнаха и подробности, които досега не сме споменавали. Приемаме забележката на к.д.п. Николай Йовчев, че въпреки определението „пристанищен” (в каталога на Института по корабостроене), той не е построен като такъв, а като ЗАВОДСКИ, за нуждите на Варненската корабостроителница (тогава КЗ „Г. Димитров”). Това дава отговор и на въпроса защо от този тип е произведен само един кораб. Един е бил нужен на завода, за да не разчита на пристанищните буксири, които не винаги са изпълнявали заявките в срок. Така в корабостроителницата успешно опровергават поговорката, че: „В къщата на обущаря ходят боси...”
Буксирът носи името „Стоян Павлов” не случайно. Стоян Павлов е виден работнически деец преди, по време и след Втората световна война. Той е първият директор на корабостроителни завод във Варна след събитията на 9 септември 1944 г. За разлика от някои други партийни ръководители, Стоян Павлов попада на точното си място – по професия той е корабостроител, с натрупан опит в корабостроителното предприятие „КОРАЛОВАГ”. Има безспорен принос в развитието на българското корабостроене. След смъртта му, предприятието, създадено върху територията на бившия „КОРАЛОВАГ” – Заводът за корабно машиностроене, до 1989 г. носеше името „Стоян Павлов”.
„Заслужава да се отбележи, че на „БОНМАР” е направено сериозно преустройство на корабния валопровод, като гребните винтове с фиксирана стъпка са заменени с винтове с регулируема стъпка. За това могат да разкажат проф. Върбан Милков или доц. Иван Иванов от Техническия университет –Варна” – ни писа инж. Иван Алексиев. Той уточнява, че публикуваните данни за главния двигател на влекача не са съвсем верни. Двата двигателя имат мощност по 305 к.с. (а не по 300 к.с.), т. е. общо 610 к.с. (а не 600 к.с.). В каталога на Института по корабостроене е допусната и друга неточност за главните двигатели. Типът им е посочен 6 NVD, т.е. 6-цилиндров, но в Регистровата книга на БКР за 1977-78 г. (с. 73) е 8-цилиндров SKL 8NVD 36.1 U (произведен в ГДР).
„Морски вестник” благодари на всички свои читатели, които коментираха публикацията за влекача „Стоян Павлов” и ще разчита на тяхната активност и в бъдеще.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Още една снимка на влекача „Стоян Павлов”, направена във Варненския залив през 1972 г., по време на ходовите изпитания на новопостроения (стр. № 051) в Корабостроителния завод „Георги Димитров” 38 000-тонен кораб за швейцарски клиент TROPWAVE. Влекачът е в дясно от големия бълкер, като върху палубата му е спуснат трапът на TROPWAVE. Автор на снимката е З. Петков. Негативът се съхранява във фонд 616 на Държавен архив – Варна.