начало
избор на брой
"Морски колекции"ЕКСКУРЗИИ С ПАРАХОДА „ЦАР ФЕРДИНАНД” ПРЕЗ
1914 Г.

Вчера, в публикацията 6 юни 2012 г. Още нещо за парахода „Цар Фердинанд” ви информирахме за началото на екскурзиите, организирани от Българското търговско параходно дружество (БТПД) чрез новозакупения параход „Цар Фердинанд” до Александрия и Яфа. Публикуваното във варненския вестник „Свободен глас” съобщение за това е на 8 март 1914 г, а за начало на екскурзията е обявен денят 3 април 1914 г. Очевидно, началото е успешно, защото отново във вестник „Свободен глас”, вече в бр. 30 от 26 април 1914 г. (с. 4) откриваме още едно съобщение по този повод. В него се информират варненци, че „парахода „Цар Фердинанд” и занапред ще държи редовен рейс Варна – Цариград – Смирна – Родос – Александрия – Порт-Саид – Яффа (Ерусалим) – Бейрут и обратно”... Уточнени са цените за разширения маршрут и е определена датата за следващата екскурзия: 1 май 1914 г., „от Варна, в 5 часа вечерта”.
Избухналата през лятото на 1914 г. Първа световна война прекратява успешното начало на екскурзиите, организирани от БТПД с използването на парахода „Цар Фердинанд”. Но това начало не е забравено и при всяка възможност, е активизирано отново. В издаденото през 1939 г. „Изложение” от акционерите в БТПД до министрите и до народните представители за фактическото състояние на дружеството, е поместена и снимка на парахода „Цар Фердинанд”, с текст, който припомня за възможностите му като пътнически кораб за организиране на екскурзии до чужбина.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимка на парахода „Цар Фердинанд” в „Изложение”-то на акционерите в БТПД, отпечатано през 1939 г. Екземпляр от книгата се съхранява в Държавен архив – Варна.
Съобщението във в. „Свободен глас”, бр. 30 от 26 април 1914 г. (с. 4)