начало
избор на брой
"Морски колекции"И ВСЕ ПАК, ПРАВИЛНОТО ИМЕ НА ТАНКЕРА Е
„НАДЕЖНЫЙ”!

Вчерашната публикация 12 април 2013 г. Джобно календарче от 1967 г. документира малък гаф на варненските корабостроители предизвика широк отзвук сред читателите на „Морски вестник”. Благодарим на всички, които ни писаха! Още вчера сутринта си признахме във „Фейсбук”, че това си беше една малка провокация с цел възбуждане на по-голям интерес към една забравена страница от историята на българското корабостроене. Първи реагира нашият редовен читател Иво Танев от Варна, когото редакцията награждава с книга по негов избор от издадените досега (и все още налични) от Издателска къща „Морски свят”.
А сега вече сериозно по темата „Надежный”. В публикациите до сега се срещат противоречия. В книгата на Тремол Иванов „Страници от историята на българското корабостроене” (Варна, 1998 г.) на стр. 178 е посочено, че от този проект (550А) през 1966 г. са построени 3 танкера, през 1967 г. - 4 танкера, през 1968 - 6 танкера, и през 1969 г. - 7 танкера. По-нататък, на стр. 225, авторът посочва, че през 1970 г. са построени 5 танкера, през 1971 г. - 3 танкера, и през 1972 г. - последните 2 танкера. С други думи, само във Варна са построени 30 танкера по проект 550/550А. На стр. 227 Тремол Иванов ни дава информацията, че през периода 1972 - 1982 г. в ККЗ „Ив. Димитров” - Русе, са построени общо 60 танкера от проекта 550А. 90 кораба от един и същи проект! Ето това се казва серийно производство.
В официалния каталог на Института по корабостроене - Варна, в който са описани всички кораби, построени у
Лицевата част на джобното календарче от 1967 г.
нас от 1952 до 1987 г., обаче строителството на този тип кораби във Варна приключва през 1968 г. Всъщност, именно този източник ни даде идеята за провокацията към читателите, защото според него танкерът е „НадежДный”... В ревизията след издаването на каталога ни информират, че главен конструктор на проект 550/550А не е инж. Т. Попов, а инж. Ж. Близнаков.
Както винаги в такива случаи, най-конкретен и задълбочен в бележките си е нашият редовен читател, приятел и автор инж. Иван Алексиев, който не само посочва липсващите години в каталога, но и уточнява, че е грешен и посочения строителен № на „Надежный” - не е 501, а 586! Освен това: „ ... при задаването на строителните номера на корабите (не само тези танкери) няма никаква логична последователност и трябва винаги да се внимава. Конкретно за тази серия, тъй като тя е произвеждана по същия проект и в СССР, между имената на корабите и стр. №  у нас и в СССР има разминаване и дублиране в част от серията и, направо казано, почти неоправима работа. По-интересно е друго - корабът има носово подрулващо устройство, за пръв път в българското корабостроене е внедрена система за инертни газове, въвежда се атоматика и дистанционно управление, спуснат е на вода с голяма готовност (85 на сто). На 15 юни 1968 г. стр. № 511 („Волгонефть 49”) за пръв път в Корабостроителния завод във Варна е спуснат на вода чрез изплаване (в малката докова камера).”
Инж. Иван Алексиев прави и още едно интересно уточнение относно датировката на снимката: „Тъй като „Надежный” е предаден на съветския клиент на 31 август 1966 г., снимката наистина е правена през 1966 г. Тъй като четвъртият кораб тип „София” е заложен през декември 1966 г. Третият от тази серия е издаден през март 1966 г., очевидно той  се вижда на снимката, но това пък означава, че общата снимка най-вероятно е правена през януари-февруари 1966 г., макар че, признавам, снимката има по-топло излъчване.”
Главните размери на 5000-тонния речно-езерен танкер проект 550/550А са:
- дължина (най-голяма) - 132,60 м
- широчина - 16,50 м
- височина на борда - 5,50 м
- газене - 3,65 м
- Дедуейт - 4950,00 т
Екипажът се състои от 22 души.