начало
избор на брой
"Морски колекции"Факсимиле от страницата за допълнителни вписвания на моторния ветроход „Иван Родев”.
ОЩЕ ЗА ПОСТРОЕНИЯ ПРЕЗ 1937 Г. МОТОРЕН ВЕТРОХОД „ИВАН РОДЕВ”
В своята книга „Омаяни от кораби мъже” - том І (Варна, ИК „Морски свят”, 2006) инж. Иван Алексиев отделя една глава на темата: „Иван Родев (1873 - 1934 г.). Първият български инженер-корабостроител”. В края на повествованието той посочва: „Инж. Родев умира на 6 октомври 1934 г. ... В памет на своя председател, през 1937 г. членовете на кооперация „Нептун” наричат на негово име един от новопостроените си делфиноловни кораби [...] На 6 май с.г. варненските кооператори започват с „Иван Родев” редовен делфинолов, но през нощта на 19 август с.г. корабът е отвлечен от група българи, които осъществяват с него бягство до Съветския съюз [...] Опитите да бъде издирен в някое съветско пристанище и върнат обратно не дават резултат [...]”
Инж. Иван Алексиев посочва и несъстоятелните твърдения на други автори за годината на построяването на кораба „Иван Родев”. Но в досегашните публикации няма данни за размерите му. Те станаха известни след проучване във фонд 162 на Държавен архив - Варна, където са записани регистрираните от Корабоплавателния и пристанищния надзор плавателни съдове при Областното пристанищно управление - Варна.
Там моторният ветроход „Иван Родев” е вписан на 14 април 1937 г. със следните данни:
- „дължина в метри - 8.50
- ширина в метри - 2.65
- дълбочина в метри - 1.08
- газене: празен в м. - 0.80; пълен в м. - 1.20
- вместимост: 6.48 бруто р.т.; 2.75 нето р.т.
- брой на мачтите - 1
- брой на палубите - 1
- где е строен и през коя година - гр. Варна, през 1937 г.
- двигател (само ако е постоянен) - 1, едноцилиндров, двутактов, нафтов мотор; конски сили (номинални) - 10; ветрила (стъкмяване) - косо;
- собственик и арматьор - Корабостроителна Експлоатационна производителна кооперация „Нептун” - Варна
- забележка: открадната и забягнала в Русия на 20 август 1937 г.
- вписвания... - Построен от Корабостроителна Експлоатационна производителна кооперация „Нептун” за свои нужди”.
Тези данни за моторния ветроход „Иван Родев” допълват, но не приключват темата за този делфиноловен кораб. Дано в близко бъдеще открием и негова снимка.

Атанас ПАНАЙОТОВ
Факсимилетата са от фонд 162 на Държавен архив - Варна
Факсимиле от страницата за регистрация на моторния ветроход „Иван Родев”.