начало
избор на брой
"Морски колекции"ДА СИ ПРИПОМНИМ ЗА КРУМ КЪНЧЕВ – НЕУМОРНИЯТ РАДЕТЕЛ
НА БЪЛГАРСКАТА МОРСКА ИДЕЯ

Крум Николов Кънчев е роден на 18 авг. 1904 г. в с. Брегово, Видинско. Произхожда от бедно и безимотно чиновническо семейство. Ранното си детство и по-голяма част от живота си прекарва във Варна, където завършва Варненската мъжка гимназия. От 1923 г. е редовен студент по славянска филология и литература в Софийския университет. От 1928 г. е учител последователно в: 1923-1929 г. в прогимназията в с. Суворово, Варненско; 1929-1930 г. в Образцовата гимназия в София; 1930-1933 г. в Търговската гимназия в Ст. Загора; 1933-1944 г. в Морското училище във Варна и Созопол.
Две години е щатен инструктор в Централния морски клуб на ДОСО и лектор по методика на обучението и морезнание в Централната морска школа на ДОСО. През 1946 г. е коректор на сп. „План” – издание на Варненския икономически университет и сп. „Морски преглед” – орган и издание на Военноморските сили.
От 15 ноември 1947 г. е щатен технически секретар и завеждащ отдел „Просвета и пропаганда” при Народния съюз за спорт и техника – Варна, а в последствие и активист в комитета „Морско дело” до изграждане, в началото на 1951 г., на Доброволческата организация за съдействие на отбраната (ДОСО), в която работи като секретар на секция и завеждащ „Агитация и пропаганда”.
През 1949 г. е временен преподавател в Народното военноморско училище във Варна. През годините 1949-1951 е лектор по български и руски език в поделение 3715 във Варна. От 1 март 1949 до 1 юни 1952 г. е лектор и в курса за преквалификация на капитани и механици при поделение 20160 на Военноморските сили – Варна и Дирекция „Воден транспорт” – София. От 10 април 1952 г. до 16 март 1953 г. е щатен инструктор в Централния морски клуб на ДОСО във Варна. През летните месеци на годините 1948-1951 г. е лектор – инструктор по гребане и ветроходство във Висшия институт за физкултура (ВИФ) „Георги Димитров”.
От 16 март 1953 до 1 май 1955 г. е коректор в издателство „Наука и култура”.
От 1 октомври 1955 до 15 март 1956 г. е преподавател в техникумите по индустриална химия и дървообработване и вътрешна архитектура – Варна.
През 1956 г. е редакционен работник в редакцията на в. „Сталинско знаме” (по-късно „Народно дело”). Същата година е и лектор по български език и география в Държавното музикално училище „Добри Христов” във Варна. От 1962 г. е нощен възпитател в Дом за деца и юноши „Цонко Цонков” – Варна.
Като спортист, писател и журналист Крум Кънчев работи близо 40 години в сферата на морското дело. Автор е на над 15 солидни творби и стотици статии с морско съдържание.
Повече от 10 години е член активист в ДОСО, където изпълнява учебно-възпитателни задачи. Притежава титлата „Републикански първенец по ветроходство” за 1947 г. Отличен е с най-високото отличие на ДОСО – почетния знак „За активна дейност”.
Умира през 1980 г. във Варна на 76 годишна възраст.

Документите на Крум Кънчев се съхраняват в Държавен архив – Варна в архивен фонд № 790К, обособени в 213 архивни единици.
Фондът е изключително богат: съдържа лични биографични документи – дипломи, свидетелства, легитимации, служебни карти и удостоверения, тетрадки и тефтерчета със спомени и мисли; в раздела от творческата дейност на Крум Кънчев се съхраняват вестници и списания с негови публикации и редакторско участие, статии и доклади, стихотворения, поеми, ръкописи и печатни издания на романи и монографии; лична и служебна кореспонденция; изключително богат снимков материал от около 1000 снимки.

В няколко публикации „Морски вестник” със съдействието на Държавен архив – Варна, ще Ви представи част от документалното богатство, съхранявано във фонд 790К.
Крум Кънчев (1904 – 1980 г.). Снимката е от фонд 790К на Държавен архив – Варна.
Крум Кънчев като преподавател в Морското училище във Варна и в Созопол. Снимката е от фонд 790К на Държавен архив – Варна.
Бюлетинът „Морско дело”, издаван от Крум Кънчев във Варна през 1957 – 1958 г., с който ще запознаем читателите на „Морски вестник” в следваща публикация.