начало
избор на брой
"Морски колекции"ИНТЕРЕСНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ФОНДА НА
ИЗДАТЕЛСТВО „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ - ВАРНА

След инициатива на Градския комитет на БКП - Варна, с Министерско постановление № 145 и заповед на Министерство на просветата и културата е наредено да се създаде Държавно издателство - Варна.
На 18 ян. 1960 г. издателството е регистрирано. За пръв главен редактор и временно изпълняващ длъжността директор е назначен Йордан Тодоров Йорданов. От 1974 г. издателството носи името „Георги Бакалов“.
От 1981 г. към комитета за култура се образува Творческо-производствено обединение (ТПО) „Българска книга“, в състава на което влиза и ДИ „Г. Бакалов“ - Варна. През 1990 г. издателството прекратява дейността си като поделение на ТПО „Българска книга“ - София, негов правоприемник става Държавна фирма „Галактика“, в последствие издателска къща. От 1999 г. е обявена в ликвидация и през 2002 г. е заличена от Търговския регистър.
Сред изключителното жанрово богатство през годините (художествена, научна, учебна, научно-популярна литература, фантастика) обръщаме внимание на морската тематика.
В поредиците: „Нептун“, „Морета, брегове и хора“, „Човек, Море и техника“, „Море-знание“, „Океан“, „Световни морски новели“, научно-популярният алманах „Фар“, са включени хиляди заглавия на световната и българска морска литература.

В Държавен архив - Варна се съхраняват документи на ДИ „Г. Бакалов“ - Варна, във фонд 938 и частично постъпление 1074, от създаването му през 1960 г. до прекратяване на издателската му дейност през 1999 г.
Заповеди, наредби и указания по дейността на издателството, правилници, протоколи от заседания на Дирекционния и Художествения съвети, отчети и доклади за дейността, информации за насоките на работата, художествени и тематични планове, кореспонденция с други издателства, с читатели, отзиви и рецензии на издадените заглавия, каталози на издадени книги и др. над 1400 броя архивни единици.
Особен интерес предизвикват, документите характерни за издателската дейност: оригинални рисунки, чертежи, схеми, макети на корици. От цялото това богатство ще споменем само четири заглавия, за да ви представим част пътя на един ръкопис до издаването му в книга.

Подготвил: гл. експерт Донка НИКОЛОВА,
Държавен архив - Варна
Оригиналната корица на Чарлз Сийлсфил,Капитанът“, 1981 г.
Работен вариант за корица 1 (ДА - Варна, ЧП 1074,
л. 1.)
Работен вариант за корица 2 (ДА - Варна, ЧП 1074,
л. 2.)
Оригиналната корица на А. П. Юрнев, Б. Д. Сахаров, А. В. Ситин, „Аварии под водата“, 1984 г.
Работен вариант за корица  (ДА - Варна, ЧП 1074,
л. 3.)
Оригиналната корица на Василий Пасецки, „Тайните на белите простори“, Библиотека „Морета, брегове, хора“ №55, 1986 г.
Работен вариант за корица 1 (ДА - Варна, Ф. 938,
оп. 4, а.е. 31, л. 2.)
Оригинална корица на Игор Клюкин, „Гласът на морето“, поредица „Море - знание“, 1987 г.
Работен вариант за корица 2 (ДА – Варна, Ф. 938, оп. 4, а.е. 31, л. 1.
Работен вариант за корица (ДА – Варна, Ф. 938, оп. 4, а.е. 34, л. 1.
Елемент за корицата (ДА – Варна, Ф. 938, оп. 4, а.е. 34, л. 18.
Елемент за корицата (ДА – Варна, Ф. 938, оп. 4, а.е. 34, л. 19.