СНИМКА НА СМУКОНАГНЕТАТЕЛНАТА ДЪЛБАЧКА
„ЕГЕЯ”

Представяме ви снимката на един позабравен плавателен съд, който има интересна биография, свързана с развитието на българското морско и речно стопанство. Снимката е от фондовете на Държавен архив – Варна.
Смуконагнетателната дълбачка „Егея” е построена през 1923 г. в Будапеща – Унгария, и още същата година е пусната в експлоатация у нас. Името й вероятно е свързано с носталгията по загубения от България след края на Първата световна война беломорски (егейски) бряг. Преди да дойде във Варна, тя е работила при засипване на устоите на Дунав мост (известният в недалечното минало като Мост на дружбата започва да функционира през 1954 г.). Във Варна „Егея” е включена в направата на
начало
избор на брой
"Морски колекции"Смуконагнетателната дълбачка „Егея” през 1960 г.
прохода към котлована на бъдещия Сух док (Обект 586), южно от главата му - от към „Транспетрол”. Това започва в късната есен на 1952 г. Със съдействието на „Егея” е изградена и пясъчната предпазна дига пред завод „Нептун” (сегашния ЖБ цех на завода „Корабно машиностроене” АД). Отговорник за драгажните работи е морският капитан Симеон Георгиев Симеонов.
До 1978 г., когато е бракувана след 56-годишна експлоатация, „Баба Егия” (както със симпатия я наричат всички по това време) участва в строителството на почти всички хидротехнически съоръжения по нашето Черноморие.

Информацията е по книгата на Любомир Живков „Сухият док (Обект 586) - строителство и експлоатация”, ИК „Морски свят”, Варна, 2005 г.