Пощенска картичка:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ПРЕЗ 1900 Г.
Строителството на модерното Пристанище Варна започва през 1895 г. Но завършва едва през 1906 г., когато е тържествено открито от държавния глава княз Фердинанд І. Защо е продължило толкова дълго? Поради много причини. Едната е, че софийската фирма „Михайловски и Хайрабедиян”, която спечелва търга за строителството на пристанището, до 1899 г. не успява да изпълни поетата задача. (То какво ли добро е дошло за Морска България от София! – ще възкликне някой, но да не се отклоняваме от темата...). Интересното е обаче, че на проведения в София търг на 4 февруари 1895 г., въпросната световно неизвестна българска фирма изпреварва с офертата си фирми от Хамбург и Париж! Резултатът е
начало
избор на брой
"Морски колекции"повече от лош - „Михайловски и Хайрабедиян” (къде по обективни, къде по субективни причини) фалира.
След дълги спорове предприятието е прехвърлено на „Безименно акционерно дружество за направата на Варненското пристанище”. Учреденото на 8 февруари 1899 г. е отново със седалище в София, но има кантора и във Варна. Както и да е, правителството вече не вярва на сълзи и не бърза да даде зелена светлина на строителството. Когато това през януари 1901 г вече е факт, предприемачите от новото дружество назначават за технически директор на строежа видния варненски (роден е в Свищов – пак пристанищен град) инженер Златан Бръчков (1869 – 1957 г.). И нещата си идват на мястото.
Та тъкмо в този мъртъв период – 1899 – 1901 г., когато строителството на пристанището е преустановено, този район на морската ни столица е имал вид, който е фиксиран на много малко пощенски картички. Една от тях се съхранява в Държавния архив – Варна, фонд 711к. На нея се виждат старите скели, около които са застанали многобройни гемии и лодки.
Пощенската картичка е изпратена на 23 февруари 1900 г., което предполага, че е произведена най-късно в началото на 1900 г., а по-вероятно – в предишната година. Чрез увеличаване на изоображението можем да прочетем обяснителния текст: „Издава книжарницата на А. Иванов във Варна”. До него има абревиатурата „S & S. T 672”, която може да е обозначението на печатницата, където е отпечатана пощенската картичка. А тя наистина е ценен източник на визуална информация за това как е изглеждало Пристанище Варна в края на ХІХ и в началото на ХХ век.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пощенската картичка е от фонд 711K на Държавен архив - Варна