начало
избор на брой
"Морски колекции"
КАПИТАН І РАНГ ВАСИЛ ХИТРОВ И АКВАРИУМЪТ ВЪВ ВАРНА (1906-1907 Г.)
Ранната история на българската акваристика е все още незадоволително изследвана и популяризирана. Главната причина за това е може би фактът, че десетилетия наред мнозина автори се предоверяват на публикацията на д-р Георги Паспалев (1895-1944 г.) от 1933 г. [1]. Разбира се, тя е много ценен източник, но осем десетилетия по-късно - крайно недостатъчен. Например,  въпреки че авторът е съвременник на събитията, в нея няма дори намек за участието на българския военен флот в първоначалните проучвания при подготовката за изграждането на Аквариума във Варна. Тук представям тази част от историята му въз основа на три архивни документа от  периода 1906-1907 г., които са доклади на капитан І ранг Васил Станчев Хитров до княз Фердинанд І относно командировката му в Монако [2], [3], [4]. Посочвам архивните им адреси, но поради практическата невъзможност (най-вече - финансова) да проуча техните оригинали, цитирам текстовете им по препечатки, които получих от Сашка Жечева от София. Дължа й благодарност за възрожденския жест и предоставеното право да ползвам тези неизвестни досега документи.
Капитан І ранг В. Хитров пристига в Монако на 21 ноември (4 декември) 1906 г. Той е командирован от Военното министерство до местния Океанографски музей с цел „изучаване океанографията” [4] и по-конкретно - за запознаване с „уредите и апаратите, с които се изследват моретата и дълбочините им, каквито имало инсталирани на яхтата „Princesse Alice” и на специалния за музея малък параход, който се строи във Франция и на който са събрани всичките най-нови уреди и апарати” [2], [5], [6]. Оказва се, че месец след полагането на основния камък на Аквариума във Варна българското правителство е стигнало до идеята, че „Флотът ще бъде натоварен с океанографическите изследвания и че за тази цел, навярно ще се приспособи малката парна яхта „De Romas”, която се намира в Антиб и за купуването на която Щаба на флота е в преговори с притежателя й” [3].
Отначало капитан І ранг В. Хитров се представя на директора на Океанографския музей д-р Жул Ришар, който по това време все още не е уведомен официално за мисията на българина, но го посреща много любезно и му препоръчва да започне да проучва океанографската литература в музейната библиотека. На 11 (24) февруари 1907 г. в библиотеката пристига князът на Монако Албер І  и води продължителен разговор с капитан І ранг В. Хитров, като особено се интересува „какво ще е назначението на музея, който се строи във Варна, кога ще бъде готов, средствата, с които разполагаме за изучаването на Черно море и прибави, че Черно море почти не е изследвано и че още много остава да се работи по изучаването му”. Същевременно княз Албер І препоръчва на българина да се запознае с изследователския параход, очакван да пристигне от Франция след един-два месеца, и по негов образец „да се въоръжи парахода, който ще служи за изследването на Черно море” [3].
Докладите на  капитан І ранг В. Хитров съдържат сведения и за неизяснената история на доставката на два български военни кораба, купени във Франция по онова време - парната яхта „Де Ромас” (по-късно - „Камчия”) и ветроходната яхта „Анемоне” (по-късно - „Стрела”). В българския печат още на 11 (24) декември 1906 г. се появява съобщение, че военният министър полковник Михаил Савов е наредил доставката на една ветроходна яхта, която „ще бъде доставена от парижката фирма Вилморин и ще бъде предадена в Марсилия” [7], [8]. Три месеца по-късно вестник „Ден” съобщава, че с княжески указ от 14 (27) март 1907 г. се разрешава „да се купи по доброволно съглашение за флота параходът на име „De Romas”, находящ се в Антиб (Франция)” [11]. Докладът на капитан І ранг В. Хитров от 12 (25) февруари с. г. потвърждава, че по това време двата плавателни съда все още се намират във Франция. За приемането им е назначена комисия с председател капитан І ранг В. Хитров и членове капитан-лейтенант Стефан Абаджиев и инженер-механик майор Тодор Соларов, във връзка с което нейният председател планира да отпътува за Франция на 1 (14) март 1907 г. [3].
В края на март 1907 г. новопостроеният изследователски параход „Eider” най-после пристига в Монако и през следващия половин месец капитан І ранг В. Хитров прави три плавания с него, но планира  още няколко, за да се запознае добре с инсталираните уреди за океанографски проучвания. На 10 (23) април с. г. той възнамерява да се обърне към военния министър с молба да  разреши преди завръщането си в България да посети Международното морско изложение в Бордо, което се отваря на 14 (27 април) 1907 г. и има „специален отдел по океанография” [4].
Петмесечната командировка на капитан І ранг В. Хитров в Океанографския музей в Монако е доказателство за предприетата задълбочена подготовка за създаването на Аквариума във Варна. Едновременно с бързото изграждане и обзавеждане на неговата сграда е помислено и за обучаването на подходящ специалист за океанографски изследвания, което дава основание да се предположи, че първоначалният замисъл е да се развие морски научен институт със значително по-широк предмет на дейност от този на една морска зоологическа станция.

Литература и бележки
1. Паспалев, Георги. Българска Черноморска станция с Аквариум в гр. Варна. С., Придворна печ., 1933. 32 с.
2. ЦДА, ф. 3К, оп. 8, а.е. 998, л. 1-2. Оригинал. Ръкопис.
3. ЦДА, ф. 3К, оп. 8, а.е. 998, л. 3-4. Оригинал. Ръкопис
4. ЦДА, ф. 3К, оп. 8, а.е. 998, л. 5-6. Оригинал. Ръкопис.
5. Вероятно става дума за яхтата  „Princesse Alice ІІ”, която през 1898 г. заменя  „Princesse Alice”. Построена през 1897 г. в Англия, има дължина 63 м, използвана е за научни експедиции в Арктика.
6. Към ноември 1906 г. във Франция  се строи параходът „Еider”, предназначен за изследователските цели на Океанографския музей в Монако.
7. Нова яхта. - Ден, г. ІV, № 1055, 11 дек. 1906, с.3.
8. В морскоисторическата литература и български сайтове вината за неизгодната доставка на

Капитан І ранг Васил Хитров - https://morskivestnik.com/compass
Океанографският музей в Монако - https://farm4.static.flickr.com/
Яхтата „Princesse Alice ІІ” - https://yachts.monacoeye.com
Параходът „Eider”, 1913 г. - https://content.lib.washington.edu/cgi-bin/getimage
Д-р Жул Ришар (1863-1945 г.), аверс на медал, 1945 г. -  https://www.inumis.com/articles_img
Князът на Монако Албер І (1848-1922 г.), ок. 1890 г. - https://bg.wikipedia.org/wiki/
„Де Ромас” и „Анемоне” е приписана изцяло на началника на българския военен флот кап. І р. Пол Пишон. Тъй като досега  не беше известно, че „Анемоне” е купена от парижката фирма „Вилморин”, потърсих сведения за нея в интернет и се оказа, че това е световноизвестна фирма за производство и търговия със семена [9]. Не по-малко интересен е фактът, че солиден рекламен каталог на тази фирма, издаден през 1890 г., съдържа автографа на цар Фердинад І, поставен на 3 юли 1911 г. [10]. Предвид очевидно личния контакт на българския монарх с фирмата „Вилморин” едва ли е справедливо причините за необичайната доставка на „Анемоне” да се търси единствено в началника на българския военен флот...
9. Vilmorin. - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vilmorin%20(13  (12 юли 2012 г., 21:25 ч.).
10. 
https://biblio.rsp.free.fr/Pdf/Vilm1890a.pdf (12 юли 2012 г., 21:45 ч.).
11. Нов параход за българската флота. - Ден, г. ІV, № 1151, 22 март 1907, с.3.

Иван АЛЕКСИЕВ