:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
Яхтостроене:
ЕДНА НОВА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА
„ПЕПЕРУДА“

На грота и на други места по яхтата е нарисувана една хубава пеперуда, но това не е само единствената й прилика с това прекрасно същество. Освен, разбира се, ако не се има предвид логото на фирма Neo Jachts. Яхтата  действително е ефирна като пеперудка, но само ако е от карбон. Иначе само прилича на прекрасното ципокрило, но не е.
Яхтите от този тип се наричат „пълен карбон“, което означава, че корпус, палуба, леерни стойки, такелаж и пр. са изработени изцяло от композитни материали, което отново ни кара да се сетим за лекокрилата и маневрена пеперудка. И самата яхта е такава - екстремно лека за своите размери, много повратлива, плаваща много стабилно и сигурно на остри курсове и в същото време доста мореходна. Казвайки „изцяло от карбон”, не означава, че всички изработени яхти ще бъдат такива. В никакъв случай! Това го решават  потенциалните клиенти и всеки от тях решава, съобразно съдържанието на банковата си сметка, каква част от яхтата ще бъде от карбон.
Опциите са изключително много и и всичките са доста примамливи. Както е, впрочем, и при колите, и при самолетите, че дори и при къщите. Имаш пари - карбон, нямаш достатъчно - кирпич. Просто и ясно.
Шефът на италианската корабостроителница, г-н Паоло Семераро залага изцяло на „расов кон“ в лицето на новия модел NEO 350. Ярко изразените състезателни качества на новата яхта дават отражение и върху някои дребни, но съществени изменения по отношение на участието й в международни състезания.
При участие в ORCi, яхтата може да плава със спинакер, а в регати от ранга на IRC е допустимо и носенето на генакер с определен, разбира се, размер.
За яхтсмени, които предпочитат дългите плавания, фирмата - производител е предвидила и водни баластни танкове с вместимост от 350 литра. Тази екстра много ме впечатлява, особено като се има предвид сравнително малката яхта с максимална дължина от едва 10,7 метра. От друга страна трябва да се има предвид и фактът, че баластният танк все пак заема едно доста голямо пространство от целия обем на лодката, което несъмнено би довело до намаляване членовете на екипажа или на района на плаване.
За носенето на асиметрични предни ветрила е предвиден доста дълъг бушприт, който не може да се прибира в корпуса и би създавал известни затруднения при маневри в пристанищата, а и не само там. От друга страна, обаче, конструкторите си спестяват по този начин редица технологични неудобства в зоната на форштевена, които са и много скъпи. Но тази екстра  (когато бушпритът се прибира в корпуса!) създава и големи главоболия по отношение на здравината в тази много важна зона на яхтата: често пъти се получават дефекти точно там, където е изграден тунела, поемащ бушприта, когато не се носи
Изящен силует, вертикален форщевен, елегантна рубка и доста дълъг бушприт -  истинско произведение на италианския дизайн.
Най-характерното за подпалубното оборудване и обзавеждане - каюткомпания и спално помещение в едно.
Максимално изчистена палуба. Има, разбира се и релинги, и леерни ограждения, но на ескиза не са показани. Просторен и много удобен за екипажа кокпит с румпел като алтернатива на двойните (евентуално) щурвали. Мястото за сядане в кокпита е изтеглено много напред към рубката, което ще се отрази добре на хода на яхтата особено при острите курсове.
генакера. Това ветрило е екстремно голямо, напреженията върху такелажа - огромни, и често се наблюдават разслоения в свръзките между палубата и корпуса. Дори и при употребата на композитни материали тази дребна, но много опасна авария се наблюдава не твърде рядко. Точно поради тази причина конструкторите предпочитат „твърдата“ изработка на бушприта, но - както казах вече по-горе - това носи също известни рискове. Яхтата (корпус и палуба) може да бъде направена и от епоксидна смола, тип „сандвич“, по т.н. вакуумно - инфузионен принцип. Такелаж и рангоут - според банковата сметка. Същото важи и за подпалубното пространство, където опциите също са много на брой. Внимание заслужава оформянето на пространството пред мачтата и под бака , образно казано. Тази наложила се в последно време тенденция се нарича Loft - версия и съчетава много умело каюткомпания и спално помещение. Масичката потъва под пайолите и за „нула време” уютните канапенца се превръщат в удобна за двама души койка. Това е прекрасно конструкторско решение за малките яхти под 12 метра.
Другите две кабини се намират под кокпита в т.н. „гробове“, но са относително тесни за двама души, ако се наложи, разбира се. Но би трябвало да се отбележи, че тази яхта в никакъв случай не е за 6 души екипаж (особено при състезания!), но пък не пречи да има и една „спасителна“ възможност в случай на по-многоброен екипаж
На палубата няма нищо особено, което да те извади от равновесие. Правят впечатление само тези 6 винча, които придават много спортен характер, но не виждам за какво биха могли да се използват всички по едно и също време. Четири от тях биха били напълно достатъчни, тъй като дори и в случаите, в които се вдигат две предни ветрила (стаксел и генакер!) едновременно, четири винча биха свършили отлично тази работа. Но това все пак се случва относително рядко, пък и не е за всяка уста лъжица ...
Отвореният транец и двойният ахтерщаг също придават подчертано спортен  дух на лодката, а красиво изработеният румпел е само алтернатива на двойния щурвал (по желание на клиента!). Тук веднага се появява като черен призрак въпроса за цената на двойните щурвали, двойните пера на руля, електрониката и механиката, свързани с този начин на управление и ... всеки поглежда с умиление към чудесния румпел. 
Ескизът на рубката е истинско постижение на италианския дизайн. На пръв поглед  изглежда, че височината вътре в самата каюткомпания е малко недостатъчна, но това в действителност далеч не е така. За този размер яхта височина от порядъка на 1, 85 м. е съвсем достатъчна.
Цената ли? Да, цената разбира се! Тя, обаче, е хлъзгава и непредвидима като коалиционен партньор, особено когато емоцията върви пред разума. Яхтата се предлага без ветрила и електроника, като разликата между епоксидната смола и карбона, най-общо казано, е само 50 - 60 хиляди евро ...  И ето ти вече една дребничка разлика от има - няма стотина хиляди евро и тя се получава особено тогава, ако не си се научил да четеш дребния шрифт в края на договора за покупко - продажба.
А  пък, от друга страна, да си купиш яхта, изцяло изработена от карбон и да си направиш гардероб от парусинени ветрила, хич не върви. Ще трябва и те да са от същия материал или нещо подобно. В противен случай ще си вечно абониран за последното място в която й да е регата на този свят, та дори и у нас. После следва подпалубното обзавеждане от същите композитни материали , вездесъщата електроника под и над палубата  и ... сметката станала колкото на ТЕЦ-а комина. А пък вътре, о, Боже, какви опцийки има -свят да ти се завие! И галюнчето би могло да бъде от карбон, и мивчицата, и душчето, та дори и прашките на капитаншата, ако е много изискана.
И тъй, лека - полека, разликата между една яхта, правена от полиестерни или епоксидни смоли и друга такава, отлята от карбон,  е само... една цяла вселена. Иначе на външен вид и двете яхти изглеждат по абсолютно един и същ начин. Това явление, впрочем, се забелязва и при много люде.

КРАТКИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Дължина: 10,70 м
- Широчина: 3,53 м
- Тегл : 3,65 тона (за яхта , изработена от епоксидни смоли)
- Газене: 2,05 м
- Грот: 40 кв. м
- Стаксел: 37 кв. м
- Генакер: 105/120 кв. м 
На свеж вятър яхта с тези размери и ветрилно стъкмяване от около 160 кв. м (грот и генакер) ще подложи на сериозно изпитание всеки екипаж, състоящ се от поне двама души. А ако се добави към предните платна и един стаксел от около 30 кв. м?

Георги НИКЛЕВ
Специален кореспондент на „Морски вестник“