:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
ЧОВЕК ЗАД БОРДА!
Времето и точните координати са решаващ фактор за успеха на спасителната операция

Да не дава Господ! Особено ако става дума за необучен екипаж, силно време и високи вълни. И - съгласно добрата морска практика! - ако командата е подадена след критичните 10 - 15 минути от падането зад борда. В такъв случай ситуацията, както е прието да се казва, може да излезе извън контрол.
По принцип поведението на екипажа на яхтата е описано многократно в специализираната литература, а и е проверявано почти всеки сезон от съвестните шкипери и собственици. Но - за жалост! - не от всички и не всеки път! Това е голяма грешка, която може да има фатални последици.
В западноевропейските школи по ветроходство има отделен модул в обучението, който се нарича „Спасяване по море” и включва почти всички реални ситуации, като се обръща особено внимание именно на този казус. Всеки от изпитваните кандидати трябва задължително да скочи зад борда и да участва  в спасителната операция съобразно инструкциите. Нещо повече - препоръчва се тези тренировки и изпити да се провеждат при тежки метеоусловия. И това се прави точно така!
Лиценз за правоуправление на ветроходна яхта получат само тези, които имат заверка на този изпит! Независимо от възрастта и пола на кандидатите. И у нас е (почти) така, но дали всички биват проверявани и изпитвани в реални условия? Не задавам този въпрос случайно. Знам с доста големи подробности как стоят нещата, но не желая да се впускам в излишни дискусии.
В последните години електронните „помощници” на екипажа на ветроходните яхти навлизат много сериозно в ежедневието на борда. Особено впечатление ми направи норвежката APP - система, която позволява смартфони и таблети да бъдат обединени в единна система на борда за моментално оповестяване на тревога, в случай че човек падне зад борда. Тъй като всеки носи в джоба си подобно устройство, то тяхното обединяване, най-общо казано, в единна система чрез Bluetooth връзка не било никакъв проблем. Точно това прави системата Sarmob-App, която е в състояние (за сега!) да обхване в мрежа на борда до 5 смартфона или таблета.
С помощта на Sarmob – App смартфоните се превръщат в алармена система с точните координати на мястото на аварията.
По много прост, но иносказателен начин софтуерът ни води към мястото на аварията.
Как функцинира всъщност тази система? На всеки един от уредите трябва да се инсталира софтуер (цената е само 7 евро!), и един от тях да бъде обявен за „капитан”. В случай, че един от телефоните прекъсне връзката си с „капитана”, поради падане зад борда и тази информация се потвърди, всички останали членове на екипажа получават незабавно известието за „тревога”, както и точните координати  и  спасителната операция започва. Задължително условие е, обаче, всеки член на екипажа да носи телефона винаги със себе си!
Блестящо хрумване с минимални следства.
В същото време на всички екрани едновременно се появяват точните координати на мястото на аварията! Шкиперът на яхтата поема управлението на яхтата, пали се двигателя, всеки заема мястото си и започва търсенето на падналия зад борда.
По принцип с помощта на Bluetooth биха могли да се групират до 16 уреда, но в конкретния случай производителя препоръчва да не се обединяват повече от 5 телефона в група. Ако става дума за големи екипажи, би било по-рационално да се сформират няколко групи от по 5 смартфона, примерно казано.
За сега APP е приложим само за IOS телефони, но се работи много сериозно и по отношение на андроидните версии.
Георги НИКЛЕВ
Снимки: Производителите