:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ШХУНАТА „CORONET”
Без преувеличение би могло да се каже, че става дума за една епохална реставрация на дървен кораб, строен през ... 1885 година!
Историята започва преди повече от 20 години, когато 131-футовата тримачтова шхуна е докарана в International Jacht Restoration School в Нюпорт. От този момент до 2006 г. започват безкрайни преговори с инвеститори, специалисти в областта на този вид корабостроене и реставрация.
Всички, които са наясно с този вид дейност, знаят много добре какво означава санирането на подобен съд, при условие, че не трябва да се променя нито един детайл на дървената шхуна. Всичко трябва да бъде възстановено напълно автентично и дори нещо повече - собствениците, строителите и спонсорите имат амбицията тази шхуна да плава без двигател (!) и без никакви ел. инсталации на борда! Както, всъщност, са го правили хората преди сто и кусур години.
От 5 години насам, слава Богу, нещата вървят доста добре, въпреки хилядите трудности, свързани с този мега - проект. Специалистите, натоварени с реализирането на проекта споделят, че е било необходимо дори да бъдат изработени предварително редица специални инструменти  за тази цел. Използват се и много авангардни технологии при обработката на дървото, без това, разбира се, да даде отражение върху автентичността на изработката. Това само ще ускори работата и подобри значително качеството.
Една доста характерна подробност е полагането на обшивката на корпуса, при която дъските се пропарват на място след закрепването им към шпангоутите, като за целта се пуска гореща пара в кожух от специален полиетилен около самата дъска. По този начин се гарантира максимална точност по отношение на обводите на корпуса, а и се пести много труд и време. От друга страна това не е в противоречие с основната концепция, заложена при санирането на кораба, а именно да не се променя нищо от първоначалната форма, структура и основни материали. Все пак сме в двадесет и първи век (за някои държави!) и няма нищо лошо в това да се използват неговите технологични предимства.
Водещите фигури в този проект - господата Robert McNeill и Jeff  Rutherford, са учредили „Бяла книга”, в която ясно и категорично са заложени основните правила при възстановяването на прекрасната шхуна: „... Необходимо е да се запази максимално от основната субстанция на кораба, за да може да се плава без двигател и електричество на борда”.
Дълбоко уважение и благодарност заслужават тези хора!

Георги НИКЛЕВ
Специален кореспондент на „Морски вестник”
Прекрасни обводи  и изключително елегантен вид. В същото време се вижда и грандиозността на това начинание.
По този начин се пропарват дъските на корпусната обшивка. Тази технология спестява много време и гарантира максимално качество.
Една голяма част от палубата с прекрасните надстройки е вече готова.
Многослойният дървен кил е бил едно от големите предизвикателства за корабостроителите. Виждат се много ясно и придънните стоманени кници.
Така, впрочем, е изглеждал корпусът на шхуната преди започването на санирането.