:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
ВИРТУАЛНА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА
МОРЕ

Берлин, болница „Шарите”, Световноизвестната немска болница ще се кооперира по един изключително иновативен начин с Германската спасителна служба по море (DGzRS) ...
Всъщност става дума за телемедицинско обслужване и придружаване на ранени и заболели хора след аварии в района на Северно и Балтийско море. Новата система се нарича „Aescu Link” и дава възможност за директна комуникация на берлинските  специалисти от болницата, както и  пациентите и  екипажите от спасителните кораби.
Системата е развита от Global Health Care (GHC), като комуникацията е възможна по няколко начина: През сателит, посредством Bluetooth, WLan или друг вид мобилни връзки. Един от 80-те спасителни кораби на Германия вече е оборудван с тази система, която струва около 16 000 евро.
Първоначално се предвижда с тази система да бъдат оборудвани само корабите с напълно професионални екипажи, а по-късно и тези, които вземат на борда си и доброволци.
А доброволците в тази спасителна служба на Германия са повече от 800 (!) души, които са готови по всяко време на денонощието да се притекат на помощ. Една немалка част от тези хора са лекари и помощен медицински  персонал с много добра подготовка в тази област.
Самата комуникация между „Шарите” и спасителните кораби се извършва с помощта на специално оборудван за целта лаптоп, който пресъздава незабавно лекарския  кабинет, оборудван с цялата необходима за подобни случаи техника. По този начин пациент, спасител и лекар могат да се виждат директно на монитора и да се консултират в реално време. На специални графики се показват всички техники, които са необходими за правенето, примерно казано, на ЕКГ - изследвания на пациента в първите
Първият кораб на DGzRS, оборудван с новата система за телемедицинско обслужване и придружаване.
Симулация на спешен случай. Специалист показва как трябва да се извърши дадена манипулация, а на заден план е дежурният лекар, готов да постави диагнозата.
минути след аварията. Данните от изследването се предават за секунди в болницата с цел да се постави незабавно правилната диагноза. Резултатите се връщат незабавно на кораба, като се спазват стриктно указанията на дежурния лекар.
Тази система е била развита първоначално за офшорната индустрия, но намира веднага приложение и в търговското корабоплаване. Туристическият бранш в корабоплаването проявява също голям интерес, въпреки че на борда на големите лайнери са ангажирани относително големи лекарски екипи.
Открит остава въпросът само по отношение на огромното количество ветроходни и моторни яхти, които плават в моретата около Европа, но редица фактори (засега) възпират собствениците от дефинитивно решение.
А не бива да забравяме, че и възможностите на берлинската болница на този етап не са неограничени, но се очаква и други болници да се включат към системата щом обстоятелствата го налагат.
Георги НИКЛЕВ
Специален кореспондент на „Морски вестник”