:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 Георги Никлев
СПАСЯВАНЕ ПО МОРЕ: ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА
ГЕРМАНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА

В периода от 1 януари 2012 г. до 31 октомври 2012 г. във водите на Балтийско и Северно море от страна на Германската спасителна служба по море са били проведени 1173 операции за оказване на помощ на изпаднали в беда хора и плавателни съдове. Спасен е бил животът на 52 души, а на други 912 е била оказана спешна помощ в извънредно критични ситуации.
Официалната статистика показва, че при тези случаи не става дума само за аварии с ветроходни съдове. В нея са отразени абсолютно всички, които по една или друга причина са били в морето по време на спасителните операции: моторни кораби и яхти, сърфисти, кануисти, плувци и пр. Броят на ветроходните съдове, поискали спешна помощ е спаднал значително в сравнение с предходния сезон. Специалистите са единодушни по отношение на
10-метровият спасителен кораб „Хорст Кнетен” оказва помощ на изпаднал в беда екипаж.
причините за това драстично намаляване на авариите с яхти. Те смятат, че това се дължи на повишената култура (образователна и лична!) на екипажите на ветроходните съдове и завишения контрол от страна на Германската Морска администрация.
Както е известно, критериите в Германия при провеждането на изпити за съответния сертификат са изключително строги и съобразени напълно с Европейското законодателство. Непрекъснато се провеждат теоретични и практически курсове за опресняване на знанията на шкиперите и на навигаторите, като им се предоставят винаги на разположение най-новите нормативни актове в това отношение, а също така и всички новости в бранша - нови видове радиостанции, навигационни софтуерни и хардуерни нововъведения, най-съвременни спасителни средства, подходящото за всички случаи облекло (!), най-ефикасните противопожарни и отводнителни системи и др.
Кой знае защо, но в тази част на света не съществуват практики и понятия като „ ... абе, я му дайте капитанското, че е наше момче!” Познавам хора, които са успели да си вземат сертификата (при това само за вътрешните водоеми на страната!) едва при своето трето явяване на изпитите. Наложилите се в едни други държави „технологии на вземането на изпит”, по-известни като даване на пари „под масата”, са напълно недопустими и неприложими в тази страна.
Основната причина за най-големият брой аварии е дефект на двигателя (моторни кораби и ветроходни яхти) - общо 382.
Особено впечатление прави фактът, че само в 19 от случаите на проведена спасителна операция, причината е била навигационна грешка! В този много тежък за плаване район и при този огромен брой любителски плавателни съдове, това е едно забележително постижение! Ето как звучи и сухата статистика в това отношение.

СПИСЪК НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НАСТЪПИЛИТЕ АВАРИИ (НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И ЕКИПАЖИ)
1. Проблеми с двигателя - 382
2. Засядания в плитчини - 362
3. Обръщане на плавателния съд - 52
4. Невъзможност за справяне със ситуацията поради силен насрещен вятър - 37
5. Повреди в рулевото устройство - 35
6. Пробойна в корпуса - 27
7. Навити около винта въжета или рибарски мрежи - 21
8. Навигационна грешка - 19
9. Счупена мачта - 18
10. Повредена валова линия - 10
11. „Човек зад борда!” - 10
12. Пожар на борда - 9
13. Изразходвано гориво - 9
14. Проблеми в ел. системата - 8
15. Изгубен винт - 3
Съществуват, естествено, и много прецизни данни относно дейността на Спасителната служба по отношение на търговското мореплаване и спомагателните флотове на страната, но те би трябвало да бъдат предмет на друга дискусия, поради което няма да се спирам на тях.
Ще спомена само, че в момента Германия разполага с над 60 (!) спасителни кораба, които носят денонощно дежурство. На тяхно разположение са и няколко хеликоптера, готови да окажат незабавна помощ при необходимост.
Георги НИКЛЕВ
Снимка: Германска спасителна служба