170 ГОДИНИ ГЕОГРАФСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
... „Блазе ти, господине Хаджи Руссет! Дано се подражат и другите еднородци! А най-паче първенците рушчушки!”...
„Цариградски вестник” 1851 г.

В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., и засилилото се национално съзнание изниква потребността от изучаване на нашите и околни земи. В България се откриват светски училища, в които географията става учебен предмет. Появява се остра нужда от географски карти, върху които да са отразени българските земи, селища, реки и др. За целите на Априловската гимназия Неофит Рилски, учителствал там, създава през 1836 г. първия български глобус. През този период се създават и първите български карти, които оказват голямо влияние както върху учебното дело, така и за събуждане на националното достойнство на българите. Появата на български географски карти в нашите училища е събитие с изключителна важност, тъй като българските земи дотогава са били изобразявани само върху чужди карти.

Пълният текст (в PDF-формат)

начало
избор на брой
"Морски колекции"