начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА ПАРАХОДА „ХРИСТО БОТЕВ”
Моделът на парахода „Христо Ботев”, който ви представяме сега, е изработен през 2006 г. от варненската фирма „Вестро” - дъщерна фирма на „Варна Шипинг енд Трейдинг”. Може да бъде видян в офиса на тази компания.
Параходът „Христо Ботев” е построен през 1957 г. в Росток, който тогава е в Германската демократична република. Предназначен е за превоз на генерални (общи) товари. Българският флаг е вдигнат над кораба на 28 март 1957 г. Първи капитан на кораба е Любомир Генов, а първи главен механик – Иван Златарев. Дължината на парахода е 105,70 метра, а широчината – 14,40 метра, газенето (празен) – 2,91 метра (дедуейт 3952 тона). Парна машина с мощност от 2450 к.с. дава възможност за постигането на скорост от 13 възла.
„Христо Ботев” плава по линията, поддържана от Параходство „Български морски флот” (БМФ), от българските пристанища до Англия и Континента. По-късно е специално преустроен за превозване на тежки колети по линията Иличевск (СССР, Украйна) до Варна (Бургас).
Параходът „Христо Ботев” излиза от състава на Параходство БМФ през 1969 г., когато е подарен на Демократична република Виетнам. Корабът отплава от Варна за Виетнам под името „Виетнам – България – Христо Ботев”. Няма данни за по-нататъшната съдба на кораба.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Моделът на парахода „Христо Ботев”, поглед от към десния му борд.
Спускане на парахода „Христо Ботев” на вода в Росток, ГДР. Снимката е от фондовете на Военноморския музей – Варна.
Командния състав на „Христо Ботев” при приемането на парахода. Капитан Любомир Генов е в средата. Снимката е от фондовете на Военноморския музей – Варна.
Моделът на парахода „Христо Ботев”, поглед от към левия му борд.
Моделът на парахода „Христо Ботев”, поглед отгоре.
Параходът „Христо Ботев” по време на първото му плаване. Снимката е от фондовете на Военноморския музей – Варна.