начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОЩЕ ЗА СЕРИЯТА МОТОРНИ КОРАБИ ТИП „СОФИЯ”
Нашият редовен читател и автор к.д.п. Николай Йовчев ни информира, че има още необходими допълнения към полезните детайли, публикувани в новините от 3 февруари 2010 г. от инж. Иван Алексиев за серията моторни кораби от типа „София”:
„В началото на 60-те години на миналия век в морските среди се разви виждането, че определени товаропотоци в дадени направления следва да се обслужват с корабен тонаж, който дава максимални експлоатационни резултати. Към това време вече имаше във Варна секция „Воден транспорт” като филиал на Научния институт по транспорта - София и една от нейните теми беше да се определи оптимален кораб за линията „Черно море – Континента”. Ръководител на темата беше инж. корабостроителят Стоян Иванов (Тенчю), който преди това е работил в Корабостроителния завод. Инж. Георги Георгиев – Кангасейро, в своята
книга „За българското корабостроене с любов” (ИК „Морски свят” – Варна, 2002 г.), на стр. 48 - 49 отбелязва неговата дейност в корабостроенето. Неговата обща технико-икомическа разработка на основа на данните от Параходство „Български морски флот” даде изводите за оптималния кораб който следва да обслужва даденото линейно
направление. Когато се обсъждаха техническото задание, идейният проект и техническия проект, разработени от проектанта на корабостроенето, нямаше разногласия и се постигна корабостроителното изпълнение на полезната серия кораби от типа „София”. Така у нас беше сложено едно начало науката да се ползва за постигане на оптимална експлоатационна ефективност в търговското корабоплаване. Горното споделям, за да се знае че доставката на кораби за Параходство БМФ се провеждаше
на основа на технико-икономическите разчети за оптимални експлоатационни резултати”.
К.д.п. НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ
М/к „Велико Търново” е от типа „София”. Построен е във Варна и е приет от Параходство БМФ на 5 март 1965 г. Първи капитан - Асен Абаджиев, първи главен механик - Божидар Фролошки. По редица обективни и субективни причини не се осъществява идеята „Велико Търново” да бъде преоборудван в кораб-музей на българското корабостроене и корабоплаване.
Снимката е от фонда на Военноморския музей.