избор на брой
"Морски колекции"
начало
НАГРЪДНИЯТ ЗНАК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ МСВМУ „АНТОН
ИВАНОВ”

Нагръдният знак на завършилите Мичманското средно военноморско училище (МСВМУ) „Антон Иванов” във Варна е връчван в продължение на повече от едно десетилетие (1981 – 1992 г.) на випускниците на това учебно заведение (срокът на обучение е две години, приемат се младежи със завършено средно образование). Право да носят този знак имат и завършилите Средното старшинско военноморско училище „Антон Иванов” във Варна, предшественик на МСВМУ и съществувало от 31 юли 1971 до 1981 г. (срокът на обучение е четири години, приемат се младежи след завършено основно образование). И двете учебни заведения носят името на възпитаника на флотското Минно-огнярно училище в Русе Антон Иванов Козинаров, участник в социалистическия кръжок „Искра” (1902 г. – в Русе, 1904 г. – във Варна). По-късно се изявява като деец на БКП, разстрелян през 1942 г.
Знакът е изработен в Монетния двор – София. Това е отбелязано на винта, който служи за окачването му на униформата. За съжаление, няма официална информация за тиража на този интересен нагръден знак. Изработката му е от масивен жълт метал и се състои от няколко елемента на


 
Възпитаници на МСВМУ „Антон Иванов” по време на празненство във Варна. Ясно си личи, че випускниците са с шапки „мичманки”, а останалите - с барети.
Възпитаници на МСВМУ „Антон Иванов” по време на празненство във Варна. Ясно си личи надписът върху черните ленти на баретите им: „МИЧМАНСКО СРЕДНО ВМУ”.
аверса: две лаврови клонки обграждат хералдически щит, като в основата си се обединяват с жълта адмиралтейска котвичка, вградена в кръг върху морскосин фон. На върха си клонките се обединяват от червена петолъчка. Хералдическият щит е съставен от релефно изображение на изправен лъв (в жълто) върху морскосин фон, като това изображение е обградено от националния трикольор. Върху него, отново върху морскосин фон, е изписан релефният надпис в жълто: „МСВМУ *А. Иванов*”.
Височината на знака е 45 милиметра, а широчината - 37 милиметра.
Благодарение на консултацията, която ни даде доц. д.и.н. Тодор Петров, можем да допълним, че нагръдният знак на завършилите МСВМУ „Антон Иванов” е учреден на 5 януари 1981 г. със заповед на министъра на народната отбрана армейски генерал Добри Джуров. Със същата заповед са създадени още четири знака на сержантски училища - военновъздушното, общовойсковото и артилерийското, и както и на Средното сержантско военно-музикално училище „Маестро Георги Атанасов”. И петте знака са с аналогична форма, размери, дизайн. Има и специфики, наложени от рода (вида) войски. По-късно е учреден и знакът на Средното сержантско училище на Строителните войски. Авторът на серията от петте знака е офицер - полковник Райчо Пеев, който е починал в средата на 90-те години и който е автор и на много други подобни армейски отличия.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимките са ни предоставени от капитан І ранг от резерва Христо Бориславов Димитров (Чони).