избор на брой
"Морски колекции"
начало
ПОДАРЪЧЕН МИНИ-ПЛАКЕТ „50 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”

През 1985 г. в Русе е чествана 50-та годишнина от създаването на Параходство „Българско речно плаване” (БРП). На официалните гости и на ветерани-речнофлотци е връчен специален подаръчен мини-плакет „50 години Българско речно плаване”. Сега, повече от двадесет и пет години след събитието, този сувенир е търсен и ценен от определена група колекционери и представлява интерес не само за тях.
Мини-плакетът е изработен от жълт метал и е правоъгълник с основа 39 милиметра и с височина 70 милиметра. На лицевата част (аверса) има надпис „50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”, като нулата след петицата е и част от стилизирано изображение на котва от адмиралтейски тип. Крайната част от десния рог на котвата е „откъснат”, вероятно за да подскаже, че Параходството преминава във втората половина от бъдещата си вековна история. Изображението е рамкирано с тънък релефен контур.
Релефни са и изображенията върху аверса, като най-малко изпъкнали са буквите, повече изпъкнали са цифрите, а най-изпъкнало е изображението на котвата. На обратната страна (реверса) има изписани с релефни цифри само двете години: на създаването на БРП и на честването на половинвековния юбилей: „1935” и „1985”. Изображението не е рамкирано. Дебелината на мини-плакета е 4 милиметра.
Подаръчният мини-плакет „50 години Българско речно плаване” се поставя върху специално легло, облицовано с тъмночервено кадифе, като потъва в ниша, дълбока колкото е дебелината на сувенира. Леглото е в пластмасова кутия с прозрачен капак.
Няма данни за дизайнера на подаръчния плакет, както и за броя на произведените сувенири. Производителят вероятно е Монетният двор.
МВ


Подаръчният мини-плакет „50 години Българско речно плаване”, аверс
Подаръчният мини-плакет „50 години Българско речно плаване”, реверс