избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЮБИЛЕЙНАТА ЗНАЧКА „50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ”
На 24 януари т.г. ви представихме подаръчния мини-плакет „50 години Българско речно плаване”, връчван по време на тържествата в Русе през 1985 г. по повод половинвековния юбилей на Параходството. (24 януари 2011 г. Подаръчен мини-плакет „50 години Българско речно плаване”). Със съдействието на нашия приятел и консултант по въпросите на фалеристиката доц. д.и.н. Тодор Петров, сега ви представяме и юбилейната значка „50 години Българско речно плаване”, произведена по този повод. Със сигурност тя също е връчвана на официалните гости и на ветераните-речнофлотци.
Както сами можете да направите сравнението, дизайнът на двете изделия е еднакъв – авторът е един и същ. Символиката е една и съща, като разликата е в мащабите и в оцветяването. И още нещо: на гърба на подаръчния мини-плакет са изобразени годините „1935” и „1985”, а на реверса на значката няма никакви символи.
Размерите на значката са: 16 х 28 мм, като изработката на пръв поглед е от жълт метал, но вероятно става въпрос за алуминий със съответната „позлата”. Няма индикации за мястото на производството на значката, което най-вероятно е станало в Монетния двор - София. Начинът на закопчаване е с игла.
Напълно възможно е 50-та годишнина на Параходство „Българско речно плаване” да е било повод за тиражирането и на други интересни символи по повод на юбилея. Затова, като изказваме нашата благодарност към доц. д.и.н. Тодор Петров, приканваме читателите да ни пишат имат ли повече информация по въпроса.
МВ


Юбилейната значка „50 години Българско речно плаване”
Юбилейният подаръчен мини-плакет „50 години Българско речно плаване”