избор на брой
"Морски колекции"
начало
НАСТОЛЕН МЕДАЛ “90 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ”
Настолният медал “90 години Български морски флот” представлява кръг с диаметър 60 мм, изработен от метална пластина с дебелина 4 мм и тъмножълто покритие. Върху лицевата част е изобразен фирменият знак на Параходство БМФ, а върху гърба е надписът “90 години Български морски флот”, като между цифрата и буквите е вмъкната петолъчка. Надписът е поместен върху стилизирано огледално изображение на цифрата 90, като краят на “9” и началото на “0” преминават в стилизирано изображение на котва.
Настолният медал е изработен в голям тираж през 1982 г. в Монетния двор – София, по повод 90-та годишнина на най-голямата и най-старата българска корабоплавателна компания. Част от него е връчена на официалните гости по време на тържествата във Варна по повод годишнината, а друга част – на служители от Параходство БМФ. За официалните гости е изработен специален футляр в син цвят, върху който е залепена една от фирмените значки на БМФ.
MB


Настолният медал “90 години Български морски флот”, аверс
Настолният медал “90 години Български морски флот”, реверс