избор на брой
"Морски колекции"
началоНОВИЯТ НАГРЪДЕН ЗНАК НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ И НЕГОВАТА ПРЕДИСТОРИЯ ОТ 1931 Г. НАСАМ
* Символът на НАТО е върху лого на ВВМУ от 1969 г.
От 30 септември т.г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е въведен нагръден знак. Той е изработен по идея на началника на училището капитан І ранг Димитър Ангелов и представлява изработен от жълт метал стилизиран еднолицев щит (50х55 мм) в средата на който е емблемата на училището, в долния край е годината на неговото създаване – 1881, а в горния – надписът с наименованието на най-старото техническо учебно заведение у нас. Нагръдният знак е не само символ за принадлежност към флотската алма матер. Той е и пореден етап от развитието на хералдическите традиции на Морското училище. В историята на различните му знаци са отразени промените в социалния строй, приоритетите в развитието на учебното заведение, както и приемствеността в символиката, предавана от випуск на випуск.
Колекционерите фалеристи добре познават юбилейния знак „50 години Морско училище”, който изобразява еднолицев стилизиран щит 16х20 мм, изработен от жълт метал. Върху лицевата страна, покрита с емайл с цветовете на националния трибагреник, има зъбно колело, поставено върху вретеното на котва; отгоре – надпис „1881 – 1931” (годината на основаването на училището и тази на честването); от двете страни – надпис „М” и „У” (Морско училище). Щитът е увенчан с царска корона с кисти. Котвата е от адмиралтейски тип, близка до стилизираното изображение, което според изследователя Лев Скрягин е прието като емблема в руския флот през 1862 г. Под котвата е изписано числото 50.
Юбилейният знак „50 години Морско училище” е много по-известен като част от корицата на юбилейния сборник (1931 г.) със същото наименование. Там обаче този юбилеен знак е разработен и обогатен, като е поставен в центъра на много по-голямо изображение. Композицията е обхваната от стилизиран щурвал (символ на специалността „Корабоводене”). Вътре в щурвала е вписано изображение на зъбно колело (символ на специалността „Корабни машини и механизми”) с пет спици, върху оста на което е поставен юбилейния знак. Върху черния цвят на зъбното колело са изписани с бял цвят съответно „Морско училище” и „Флот”, разделени помежду си с две петолъчки. Така символът петолъчка фигурира върху лого на Морското училище от 1931 г. Това, разбира се, няма нищо общо с партийното тълкуване на този символ след 1944 г. По-скоро е свързано с петте спици, символизиращи пентаграма, който още древните гърци възприемат като „златно” или „божествено сечение”, изобразяващо съвършенство. Необходимо е да се добави също, че две петолъчни звезди, поставени една до друга, стават задължителен наръкавен знак за младшите подофицери в училището от 1921 г.
Точно тази корица съдържа едно интересно сведение, което поражда и въпроса за авторството на логото. В долния десен ъгъл е изписано: „уч. маш. ІІІ г. Кочев В.” Това означава „ученик-машинист ІІІ-а година В. Кочев”. Според същия сборник става въпрос за Васил Киров Кочев, постъпил в училището през 1928 г. Дали обаче той е само художник на корицата или има нещо общо с дизайна на юбилейния знак, предстои тепърва да се изясни. Така или иначе корицата символизира самочувствието на възпитаниците на училището, което тогава има 50-годишна история и в което вече се обучават и корабоводители, и корабни механици: с указ № 670 от 15 юли 1929 г., утвърден от цар Борис ІІІ и обнародван в „Държавен вестник” бр. 93 от 1929 г. е обявен „Закон за Морското училище”, според който назначението му е „да подготвя техници и мореходци за корабоплаването, бреговите служби на същото и морското въздухоплаване”.
Остава неизяснен въпросът дали този знак е първият в историята на Морското училище. Издирен документ от 1932 г. – благодарствен адрес до капитан І ранг Борис Стателов – командвал Морските учебни заведения от 1927 до 1932 г., ни дава представа за лого на това формирование, в чийто състав от 1912 г., заедно с Морските специални школи, е и Морското училище. Общото между двата знака е наличието на трите елемента: зъбното колело, котвата и короната. Само че зъбното колело е с четири, а не с пет спици, а котвата е стилизирано изображение на познатата от справочниците холандска котва от средата на ХVІІІ в. Освен това тук котвата е и с верига. Засега няма издирени данни това изображение да е материализирано като официален нагръден знак.
След 1944 г. Морското училище се разраства и постига успехи в своето развитие. Въпреки сериозните социални промени училището не скъсва със своята биография до 1944 г., а официално продължава традициите на поколенията командири и преподаватели, обучили и възпитали стотици кадри за военния флот и за морското стопанство на България. Това е подкрепено от официалните власти и на 9 август 1956 г. с указ № 273 на Президиума на Народното събрание Морското училище (тогава Народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”) е наградено с орден „Народна република България – І степен” по случай „75 години от създаването му”. По този повод е направен опит за юбилейно знаково изображение, което остава затворено между кориците на юбилейното издание „75 години Морско училище 1881 – 1956”. Знакът представлява венец, в основата на който има лента, продължаваща нагоре със симетрични лаврови и маслинени клонки, събиращи се в петолъчка. В средата на венеца има стилизирано изображение на ескадрен миноносец (по това време на въоръжение във ВМС има такъв клас кораб), върху цялото вътрешно поле е разположено числото 75.
Неуспешният опит по повод 75-та годишнина от създаването на училището вероятно е повод юбилейното издание за неговата 80-та годишнина да бъде украсено само със стилизирано изображение на котва, което е част от пагона на курсантите и до наши дни. 85-та годишнина е отбелязана не със специално издание, а с юбилейна научна сесия, проведена през октомври 1966 г., материалите от която са публикувани в „Трудове на училището” (отпечатани през 1969 г.). В това периодично издание започва лансирането на нов графичен символ – стилизираното изображение на централната административно-учебна сграда от новия комплекс, в който училището е настанено през 1954 г. С частични промени в стилистиката тази традиция се запазва и в наши дни. Елемент от това изображение става основна част от следващия юбилеен знак, но затова малко по-късно.
Първото изображение, задържало се дълги години като неофициално лого на Морското училище след 1944 г. се появява на обложката на следващото юбилейно издание, озаглавено „Висше народно В. М. училище „Н. Й. Вапцаров”, този път посветено на 25-та годишнина от 9 септември 1944 г. Книгата е произведена в печатницата на училището, като поръчката за нея е от 30 септември 1969 г. На твърдата корица на изданието обаче продължава да се лансира графичното изображение на т.н. „централен корпус” от сградния комплекс. Месец по-късно изображенията от корицата и от обложката се оказват заедно върху първата страница на брой № 1 на училищния вестник „Вапцаровец” – логото е част от „главата”, а силуетът е водеща илюстрация. Интересен факт е този, че във вестника, издание на комсомолската организация на училището, не се говори нищо за 25-та годишнина от 9 септември 1944 г., а за 88-та годишнина на флотската алма матер.
Още по-интересен е фактът, че в логото на училището, съставено от изображението на стилизиран щит, в основата на който са двата рога на котва, а на върха – само пръстенът и ухото на котвата, има няколко елемента, които изискват тълкувание. В средата на щита са разположени зъбно колело, в което е вписан щурвал (обратно на знака от 1931 г.), а в полето, върху трицветен фон (символизиращ националния трибагреник – отново елемент от 1931 г.) е разположен стилизираният знак, обозначаващ компас. Какво е странното тук? Това, че същият знак от 14 октомври 1953 г. е символът на ... НАТО! Как съществуващите тогава политическите органи са пропуснали тази съществена подробност? И още нещо – вездесъщата тогава петолъчка се появява върху това лого едва шест години по-късно, отново в главата на поредния брой на вестник „Вапцаровец”.
Стогодишнината от създаването на Морското училище (официално - стогодишнината на морското образователно дело в България) е отпразнувана с подобаваща тържественост и с официален нагръден знак. В него намира отражение тенденцията да се тиражира като емблематичен знак на Морското училище централния корпус и най-вече кулата с адмиралтейската игла (на корицата на юбилейното издание „Огнище на морската наука и култура” е поместена снимка на същата сграда). Дизайнът е професионален, а изработката е дело на монетния двор на БНБ. Използван е стилизиран двулицев щит (32х36 мм), изработен от жълт метал. В основата си щитът завършва като два рога на котва (приемственост от логото на „Вапцаровец”) но в стилизирания щурвал е вградена кулата с адмиралтейската игла, в основата на която блести (нощем) червена петолъчка. Разбира се, с подобаващо голям размер е числото 100. На обратната страна на щита са изобразени годините 1881 и 1981. Щитът е закачен на метален носач (26х15 мм), в който е вместен червен плат, наподобяващ орденска лентичка. Този елемент би трябвало бъде проучен допълнително, защото сред колекционерите се разпространява нагръден знак „100 години Морско училище” с различен носач. Неговите размери са 25х18 мм, а мястото на червения плат е заето от емайлирана метална пластина, оцветена в червено и набраздена хоризонтално, за да имитира плата в първия вариант. Прави впечатление, че новият носач е от различен метал и най-вероятно е произведен по-късно от самия знак.
Промените в обществените нагласи преди 1989 г. и реформите след 1989 г. нанасят сериозни изменения и във флотските хералдически знаци. Пълната реабилитация на лъва в тази символика връща изображението му в логото на ВМС и на ВВМУ. В Морското училище се възприема изображението на лъв, стъпил със задните си лапи върху котва, а с предните си лапи – подпрян на котвеното въже. Над котвата са изписани четирите букви ВВМУ, а под нея – годината 1881. Този знак става тема на подаръчните плакети, връчвани на официални лица, гостували в училището. Той получава по-голяма гласност при честването на 115-та и 120-та годишнина (1996 и 2001 г.) на училището, като заема място в главата на издадените юбилейни единични листове. През 2001 г. обаче в част от рекламните материали и издания, посветени на юбилея, лъвът се появява в два различни варианта. Старият – където стилистиката на лъва е еднаква със стилистиката на котвата, и новият – където той е с разрошена грива и опашка (какъвто е на военноморския флаг преди 1944 г.). Значката, изработена в тираж три хиляди екземпляра, изобразява стария вариант.
В изданията, посветени на 125-та годишнина на Морското училище, се възприема вторият вариант, но със съществено допълнение: лъвът и котвата са поставени върху елипсоид, символизиращ земното кълбо, три четвърти от повърхността на което са моретата и океаните. Пръстенът (римът) на котвата и годината 1881 са извън фона на елипсоида. Върху издадения за юбилея пощенски плик са изобразени силуетът на централния корпус и на учебния ветроход “Калиакра”, както и новото лого, а печатът при валидирането (20 май 2006 г.) на поставената върху плика и издадена също за годишнината пощенска марка е съставен само от лъва с разрошена грива и опашка и околовръстен надпис. Върху марката (дизайн Маглена Константинова) освен силуетът на централния корпус и новото лого присъстват също изображенията на царския флотски щандарт, на учебния крайцер „Надежда” и на младши морски офицер от края на ХІХ век. Недостатък на марката е изрязването на част от адмиралтейската игла.
Така логично се появява и новият нагръден знак на ВВМУ със символиката, развита през периода след 1989 г. В допълнението на казаното в началото на статията може да се каже, че елипсоидът е изработен от бял метал и че носачът е от черна кожа, а на обратната страна на щита кожата е закрепена чрез триъгълна пластина, изработена от бял метал и закрепена към щита чрез три нита.
АТАНАС ПАНАЙОТОВ,
випуск 1977 г. на ВВМУ
Новият нагръден знак на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Юбилейният знак „50 години Морско училище” е много по-известен като част от корицата на юбилейния сборник (1931 г.) със същото наименование.
Опит за юбилейно знаково изображение, което остава затворено между кориците на изданието „75 години Морско училище 1881 – 1956”.
Първото изображение, задържало се дълги години като неофициално лого на Морското училище след 1944 г., се появява на обложката на юбилейно издание, озаглавено „Висше народно В. М. училище „Н. Й. Вапцаров”, посветено на 25-та годишнина от 9 септември 1944 г.
„Главата” на първия брой на вестник „Вапцаровец” от 1969 г. с разположеното вляво неофициално лого на Военноморското училище.
Неофициалното лого на Военноморското училище до към края на 80-те години на ХХ век.
Дълги години върху кориците на изданията на училището се утвърждава като емблематично изображението на централния корпус от сградния комплекс.
В изданията по повод 25-та годишнина от 9 септември 1944 г. се тиражира стилизираното изображение на централния корпус.
В трудовете на училището през 1998 г. на преде план се афишира само част от стилизираното изображение на централния корпус.
В юбилейните издания, посветени на 120-та годишнина на Морското училище, отново на преден план излиза кулата с адмиралтейската игла.
Юбилеен знак „100 години Морско училище” с „щатен” носач от метал и червен плат, лице.
Юбилеен знак „100 години Морско училище” с „щатен” носач от метал и червен плат, гръб.
Юбилеен знак „100 години Морско училище” с „нещатен” носач само от метал, гръб.
Юбилеен знак „100 години Морско училище” с „нещатен” носач само от метал, лице.
Лице и гръб на подаръчно флагче, връчвано на гости на ВВМУ в периода малко преди и след 1989 г. Тук се появява първият вариант на днешното лого на училището – съчетание на лъв с котва.
В единичния юбилеен лист, посветен на 115-та годишнина на училището логото е официализирано за пореден път.
Подаръчен плакет, връчван на гости на ВВМУ в периода след 1989 г.
В част от изданията, посветени на 120-та годишнина на Морското училище, логото остава във вида си от периода преди и след 1989 г.
В друга част от изданията, посветени на 120-та годишнина на Морското училище, логото е осъвременено с „разрошен лъв”.
Значката, връчена на участниците в тържествата, посветени на 120-та годишнина на Морското училище, е създадена върху базата на старото лого.
„Разрошеният лъв” с котва върху земното кълбо украсява изданията, посветени на 125-та годишнина от създаването на Морското училище.
На българския военноморски флаг отпреди септември 1944 г. лъвът е „разрошен”.
Върху пощенската марка, издадена по повод 125-та годишнина на Морското училище си дават среща нови и стари символи: новото лого, централният корпус, царският щандарт до 1944 г., учебният крайцер „Надежда” и фигурата на младши флотски офицер от края на ХІХ и началото на ХХ век.
Върху пощенския плик, издаден по повод 125-та годишнина на Морското училище, се появява и силуетът на учебната баркентина „Калиакра”, на борда на която възпитаници на училището практикуват повече от две десетилетия.