избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОРСКИ
СПОРТЕН МНОГОБОЙ И ВЕТРОХОДСТВО

Българската федерация по морски спортен многобой и ветроходство (БФМСМВ) е основана като Републиканска секция по морски спортен многобой към Доброволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО) на 27 октомври 1960 г. През следващата – 1961 г., е учредена Българска федерация по морски спортен многобой, която от 1975 г. се нарича Българската федерация по морски спортен многобой и ветроходство. В рамките на ДОСО федерацията съществува до 1968 г., след което през 1977 г. преминава към отдела „Военно-техническа подготовка на младежта” (ОВТПН) на ДКМС (Димитровски комунистически младежки съюз). От 1983 г. федерацията съответно е отново към Организацията за съдействие на отбраната до 1992 г., когато ОСО е закрита.
Междувременно, на 14 февруари 1986 г. е чествана 25-та годишнина от основаването на федерацията. А от 1992 до 1994 г. БФМСМВ членува в новоучредения Български съюз за технически спортове с идеална цел, който обединява федерациите от бившата ОСО. Поради липса на средства и неучастието в съответните международни структури, както съюзът, така и БФМСМВ се разпадат.
Значката на БФМСМВ е с еднакъв размер и сроден дизайн на значките на Българската федерация по подводен спорт и Българската федерация по водомоторни спортове. Тя представлява хералдически щит с размери: основа – 15 мм и височина 25 мм. Изработена е от жълт метал. В основата е жълт кръг с диаметър 15 мм, в който е вградено изображението на класически корабен щурвал. Над него има стилизирано изображение на морски вълни в тъмносиньо, което завършва със светлосин хоризонт. Най-отгоре е абревиатурата „БФМСМВ”, отново на жълт фон.
На реверса няма никакви буквени или цифрови обозначения. Начинът на закрепване е безопасна игла. Възможно е значката на БФМСМВ да е произведена през периода от 1992 до 1994 г., когато федерациите от бившата ОСО са обединени в общ съюз. Най-вероятно значките на морските федерации са дело на един и същ дизайнер.
„Морски вестник” изказва благодарност на флотския ветеран капитан Стефан Методиев за предоставената информация относно значката на БФМСМВ.
МВ


Репродукция МВ