избор на брой
"Морски колекции"
начало
ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ “20 НЕПРЕКЪСНАТИ ГОДИНИ В БМФ” И “15 НЕПРЕКЪСНАТИ ГОДИНИ В БМФ”
В системата за морално стимулиране на служителите в Параходство „Български морски флот” преди 1990 г. има богата и разнообразна гама от отличия. С помощта на читателите ще се опитаме да възстановим тази картина, защото тя е още един интересен поглед към историята на най-голямата корабоплавателна компания у нас, която до голяма степен бе и история на търговското ни корабоплаване в периода 1944 – 1989 г.
Започваме със знака “20 непрекъснати години в БМФ”. Той е сред малкото отличия, произведени в две емисии, които външно се различават една от друга. Общото е дизайнът, а различното е металът, от който са изпълнени – тъмносив или светложълт. Знакът е кръг с диаметър 31 мм, тъмносив (светложълт) метал, с надпис: “Заслужил работник”. Върху лицевата част е изобразена адмиралтейска котва с въже, в скобата на котвата е поставена петолъчка. На гърба има надпис: “20 непрекъснати години в БМФ”. Вдясно от цифрата 20 има петолъчка. Носачът е от светлосив (светложълт) метал, на лицето върху тъмносин (светлосин) фон са изписани буквите “БМФ”, а на гърба има запоена безопасна игла за закачане към дреха. Дебелината на кръга е около 2 мм, а на носача – около 1 мм.
Знакът “15 непрекъснати години в БМФ” е с дизайн, който е близък до този на знака “20 непрекъснати години в БМФ”. Засега е издирена само една серия, изпълнена от тъмносив метал, което дава основание да се предположи, че и двата знака са били поръчани едновременно, а версията от светложълт метал на знака “20 непрекъснати години в БМФ” е поръчана вероятно по-късно. Различието от предния знак в лицевата част е надписът: “За дългогодишен и доблестен труд”, разположен в специално очертано поле от две вътрешни окръжности. Адмиралтейската котва върху лицевата част е пропорционално намалена, а надписът на гърба се различава само с цифрата “15” вместо “20”. Носачът е аналогичен на този, който е и на знака “20 непрекъснати години в БМФ”.
Според сведения на флотски ветерани и двата знака са връчвани в периода преди 1990 г. в Деня на транспортния работник – 29 юни, по време на многолюдните тържествени събрания, завършващи с концерт по повод на професионалния празник, който се чества и от българските моряци от търговското корабоплаване. На този етап няма издирена информация за тиража и за мястото на изработване на почетните знаци, които като правило през тези период са поръчвани на Монетния двор в София.

Очакваме вашите информации и допълнения към вече публикуваното за тези и за други отличия, получавани от служителите на Параходство БМФ преди 1990 г. Редакцията благодари на флотския ветеран капитан Стефан Методиев и на служителите от компанията, които веднага откликнаха на нашата молба и ни предоставиха образци и сведения за отличията.


Знакът “15 непрекъснати години в БМФ”, аверс
Знакът “15 непрекъснати години в БМФ”, реверс
Знакът “20 непрекъснати години в БМФ”, емисия от сив метал, аверс
Знакът “20 непрекъснати години в БМФ”, емисия от жълт метал, аверс
Знакът “20 непрекъснати години в БМФ”, емисия от жълт метал, реверс
Знакът “20 непрекъснати години в БМФ”, емисия от сив метал, реверс