избор на брой
"Морски колекции"
начало
ОЩЕ ЗА НАСТОЛНИЯ МЕДАЛ “90 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ”

В рубриката „Морска фалеристика и хералдика” вече ви представихме настолния медал “90 години Български морски флот”: https://morskivestnik.com
В предишната информация само уточнихме, че за официалните гости е изработен специален футляр в син цвят, върху който е залепена една от фирмените значки на БМФ. Вече разполагаме с такъв футляр, който представлява интерес за колекционерите. Това е причината да разширим публикувана вече информация за настолния медал.
Този футляр не е изработен в България, за разлика от самия настолен медал. Изработен е в бившия Съветски съюз, като на долната му част освен неясното лого на производителя има и надпис: „ц 2 р 00 к” (Цена 2 рубли 00 копейки). Горната част на футляра представлява сплескана правилна четириъгълна пирамида, като върху тази част, под която е разположено копчето за отваряне на кутията, е залепена една от популярните тогава фирмени значки на Параходство „Български морски флот”. Тя е с неправилна форма, като долната част на правоъгълника е под формата на лека извивка, наподобяваща част от морска вълна. На тъмносин фон е поставен надписът с търговското название на компанията NAVIBULGAR, а в долната част, асиметрично, върху извития национален трикольор е поставена със златисто жълти цифри годината на основаването й: 1892. Тази значка трябва да бъде обект на друга публикация, защото е известен и друг неин вариант.
Напълно възможно е футлярът да е произведен и специално за настолния медал “90 години Български морски флот”, защото самият той много добре ляга върху леглото от тъмносиньо кадифе. Но това би ни подсказало и за голям тираж на самия настолен медал в комплект с кутията. А сред колекционерите това съчетание не е много известно. Разбира се, възможно е и футлярът да е закупен точно с тази форма и да не е произведен специално за случая. През това време подобни настолни медали са много популярни в СССР. Най-вероятно е второто допускане, защото комбинацията значително оскъпява отличието и може би тя е била предназначена само за официалните лица и гости на тържествата по повод 90-та годишнина на Параходството. Така или иначе побългареният футляр и допълнително залепената фирмена значка правят този комплекс уникален и оригинален, което повишава и колекционерската му стойност.
МВ


Вид на футляра отгоре
Вид на футляра отвътре с настолния медал в него (аверс). В долната част добре си личи копчето за отваряне на кутията.
Вид на футляра отвътре с настолния медал в него (реверс).