избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА ЗА 70-ТА ГОДИШНИНА НА ФСФД „ЧЕРНО МОРЕ”
На 28 юли 2011 г. ви запознахме със: Знак, посветен на 90-годишнината на спортните клубове „Черно море”. Няколко читателски ни припомниха, че знаците и значките, посветени на спортните клубове с името „Черно море” са много и е редно да представим и тях. Разбира се, това е така, но пък „Морски вестник” не разполага с такава колекция и разчита изцяло на своите читатели и приятели. Затова сме благодарни на нашия приятел доц. д.и.н. Тодор Петров – известен наш специалист в областта на фалеристиката, който ни изпрати изображението на значката, посветена на 70-та годишнина на ФСФД (Флотско-Студентско Физкултурно Дружество) „Черно море”, отбелязана през 1983 г.
Размерите на значката са: височина - 29 мм, широчина – 22 мм. На гърба й липсва маркировка. Като технология на изработката, значката не представлява изключение от други подобни, произведени през този период. Те се наричат от колекционерите „алуминки” – изработени са от олекотена сплав, популярна с названието „позлатен” алуминий. Освен изписването на двете години „1913 – 1983” и съкращението „Ч. МОРЕ” лицето на значката привлича със стилизираното изображение на маслинови клонки (древните гърци украсявали с венци от маслинови клонки главите на олимпийските шампиони). Вертикалните синьо-бели ивици са традиционен елемент от емблемата на черноморци и той е пренесен и през ХХІ век. Няма данни за тиража на произведените значки и за автора на проекта.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Значката за 70-та годишнина на ФСФД „Черно море”, аверс.
Значката за 70-та годишнина на ФСФД „Черно море”, реверс