избор на брой
"Морски колекции"
начало
ПАК ЗА ЛОГОТО НА СИНДИКАТИТЕ В ДСО „ВОДЕН
ТРАНСПОРТ” ДО 1989 Г.

В публикацията „За емблемата на ДСО „Воден транспорт” ви обърнахме внимание, че освен официалното лого на ДСО „Воден транспорт”, до края на 1989 г. на корицата на редица ръководни документи, свързани с профсъюзната дейност на тази икономическа структура, се появява още една емблема.
Направената справка от екип на „Морски вестник” сред група ветерани от Параходство „Български морски флот” показа, че тя е създадена от известния български график Тома Томов. След 1989 г. негови графики „тръгнаха” по цял свят, а емблемата отиде в историята. Важно е да се посочи, че това не е негово случайно хрумване, а изпълнение на творческа задача от Съвета на председателите на профкомитетите в ДСО „Воден транспорт”. По това време художникът е на работа (на щат) в Параходство „Български морски флот” и изпълнява добросъвестно задачата, която е одобрена от тогавашните синдикални лидери и влиза в „оборот”.
МОРСКИ ВЕСТНИК


Логото на синдикатите в ДСО „Воден транспорт” с автор Тома Томов.
Документ, в който е използвано това лого.