избор на брой
"Морски колекции"
начало
ПОДАРЪЧЕН КОМПЛЕКТ „ФЕРИБОТНА ВРЪЗКА
ВАРНА – ИЛИЧЕВСК” (1978 Г.)

Фериботната връзка Варна – Иличевск е тържествено открита на
14 ноември 1978 г. По предварителна договореност между правителствата на България и СССР, точно в 12 ч. и 55 мин. същия ден едновременно от фериботния си комплекс в Иличевск в първото си плаване се отправя фериботът „Героите на Шипка”, а от Фериботния комплекс – Варна: „Героите на Одеса”. По-късно по същата линия потеглят от Иличевск „Героите на Плевен”, а от Варна – „Героите на Севастопол”. И четирите кораба са еднотипни, построени по един и същ проект, предназначени за експлоатация точно по тази фериботна линия, като съответно получават и мобилизационни задачи. Преминала през сложни перипетии, фериботната връзка продължава и днес, свързваща вече независима Украйна и Република България.
По повод откриването на фериботната връзка Варна – Иличевск, Параходство „Български морски флот” поръчва в Монетния двор – София, специален подаръчен комплект, който е връчен на официалните гости на тържеството. Сред тях е и тогавашният държавен ръководител на България Тодор Живков. Комплектът се състои от три основни елемента, за които са оформени съответно и три секции в светлосиня кутия, изработена от неизвестен засега изпълнител, вероятно книговезко ателие във Варна (Има основание да се предполага, че това е ателието на печатницата на Военноморския флот, което и друг път е правило услуги на Параходство БМФ).
Първият елемент е настолен медал с диаметър 60 милиметра и дебелина 4 милиметра. Вторият елемент е значка с основа и височина 14 милиметра. Третият елемент е паметна плочка с основа 71 милиметра, височина 52 милиметра и дебелина 4,5 милиметра. Настолният медал и паметната плочка са изработени от жълт метал. Обединяващият елемент между медала и плочката е значката, която представлява съчетание между съветското и българското знаме (съветския и българския корабен флаг). Значката е емайлирана, а начинът на закрепване – с игла.
Аверсът на медала е оформен като своеобразно продължение на разветите флагове, като под годината „1978” има оформени два надписа. Продължението на съветския флаг е надписът „СССР – ПАРОМ – ИЛЬИЧЕВСК”. Продължението на българския флаг е надписът „ВАРНА – ФЕРИБООТ – НРБ”. (По това време думата „ферибот” навлиза широко в българския език и първият й вариант е „ферибоот”, но след намеса на езиковеди е възприета „съкратената” версия). Надписите от аверса са отпечатани със „златни” букви върху кутията на подаръчния комплект. Реверсът на медала е отново графична релефна разработка на двата флага, но този път изпълваща цялата площ на кръга. Аверсът е ограничен от околовръстен ръб, реверсът няма такова ограничение.
Паметната плочка има аверс, върху който е поместена цялата информация за събитието и за съоръжението, реверсът е без надписи и символи. Под обединяващият елемент (разветите флагове) има надпис, който се състои от две части. Първата част е „ФЕРИБООТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА – ИЛИЧОВСК” (възприет е побългарен вариант на „Иличевск”, вероятно заради руското „е” с две точки. Втората част на надписа е обстоятелствена, но пък и изчерпателна: „ТРАНСПОРТНА МАГИСТРАЛА НА ВЕЧНАТА И НЕРУШИМА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА – ОТКРИТ В ЧЕСТ НА 61-ТА ГОДИШНИНА НА ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ – 14 НОЕМВРИ 1978 ГОДИНА”.
Подаръчният комплект „Фериботна връзка Варна – Иличевск” (1978 г.) днес има колекционерска стойност, а самата фериботна връзка вече не е единствена в най-новата история на българското търговско корабоплаване. И българските, и украинските фериботи посещават грузинското пристанище Поти, а понякога и Батуми (също в Грузия). На 3 март 2009 г. бе открита нова фериботна линия, свързваща Варна с руското пристанище Кавказ. Линията се обслужва от два руски еднопалубни кораба: „Авангард” и „Славянин” с капацитет да превозват съответно 45 и 50 вагона. М/к „Славянин” е въведен в експлоатация през септември 2010 г. и освен жп вагони може да превозва камиони, автобуси, леки автомобили, трактори и други колесни и верижни машини. Скоро по линията Варна – Кавказ се очаква да тръгнат и български фериботи.
Новите фериботни линии, за разлика от „Фериботна връзка Варна – Иличевск”, все още не са оставили следи в българската фалеристика.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Репродукции МОРСКИ ВЕСТНИК


Сред официалните гости на тържеството, състояло се на 14 ноември 1978 г. е и тогавашният държавен ръководител на България Тодор Живков.
Съветският ферибот „Героите на Плевен” във фериботния комплекс – Варна. Снимката е направена през ноември 1978 г.
Кутията на подаръчния комплект „Фериботна връзка Варна – Иличевск”, поглед отгоре.
Трите секции на подаръчния комплект.
Обединяващият елемент между медала и плочката е значката, която представлява съчетание между съветското и българското знаме (съветския и българския корабен флаг).
Паметната плочка е с основа 71 милиметра, височина 52 милиметра и дебелина 4,5 милиметра. Изработена е от жълт метал.
Настолният медал (аверс).
Настолният медал (реверс).
Българският ферибот „Героите на Севастопол”. Аерофото Валентин ГЕОРГИЕВ. Снимката е направена след 2000 г.