избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА „БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО
ВЕТРОХОДСТВО – КИТЕН 1987”

Значката „Балканско първенство по ветроходство – Китен 1987” е посветена на поредната ветроходна балканиада, домакин на която е български черноморски град. На този етап нямаме издирени данни за автора на дизайнерския проект, за производителя и за тиража. „Морски вестник” изказва благодарност на капитан Стефан Методиев, който ни предостави значката, за да я снимаме.
Значката представлява кръг с диаметър 22 мм и с дебелина 1 мм. Изработена е от жълт метал. Начинът на закрепване е безопасна игла, захваната от огънатите краища на малка планка, която от своя страна е запоена върху реверса. Основното изображение е разположено върху два концентрични кръга. В пространството между тях върху бял фон е поместен надписът: „Балканско първенство по ветроходство – Китен 1987”. Вътрешният кръг е поел основната графична информация със стилизираните изображения на развълнувано море и на състезателна яхта под ветрила. Част от изображението на яхтата е сполучливо „подпъхната” под външния концентричен кръг, като по този начин е постигната по-добра перспектива.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК


Значката „Балканско първенство по ветроходство – Китен 1987”, аверс.
Значката „Балканско първенство по ветроходство – Китен 1987”, реверс.