избор на брой
"Морски колекции"
начало
НАГРЪДНИЯТ ЗНАК НА ВАРНЕНСКОТО ВОЕННО
КОМЕНДАНТСТВО

За съжаление, този нагръден знак има вече само колекционерска стойност. Идеята за знака принадлежи на предпоследния военен комендант на Варна подполковник (по-късно полковник, а сега – от резерва) Спас Спасов. Изработен е през 2003 г. от фирмата LASERCOM – гр. Стамболийски, с управител Марин Дончев. Тиражът е малък – само 15 броя! Военното комендантство във Варна е закрито през 2008 г. Това означава, че нагръдният знак е използван само пет години. През последните години от своята история комендантството се помещава в сградата на бившия Гарнизонен матроски клуб в центъра на Варна. Последният военен комендант на Варна е майор Иван Савов, на когото дължим и информацията, и изображението на знака.
Нагръдният знак на Варненското военно комендантство е двупластов и е оформен като два хералдически щита, поставени един върху друг и скрепени помежду си с четири нита. Основният щит, който поема върху себе си цялата символика, е оформен от качествена синя (цвят, близък до navy blue) пластмаса. В него е оформен кръг с надпис „ВОЕННО КОМЕНДАНТСТВО ВАРНА”, който поема вътре в себе си символиката на знака: адмиралтейска котвичка, върху вретеното на която са кръстосани два автомата „Калашников”, а вместо щок на котвичката са поставени два лопатни винта на летателен апарат. Синият щит е пробит в мястото на околовръстния надпис, за да се използва ефекта на бялата метална основа на спомагателния (носещия) щит на знака. Пробит е и в средата на кръга, където е поставено описаното лого на военното комендантство, изпълнено от бял метал. Изключението е жълтият цвят на лопатните винтове. Пространствата, оформени между двата кръстосани автомата и котвата, са оформени в черно, което добре кореспондира с черния кожен носач на знака. Спомагателният (носещият щит) е изработен от бял метал и е с основа 42 мм и височина 50 мм.
Символиката на логото съчетава много елементи. Котвичката символизира Щабът на ВМС във Варна (Адмиралтейството) и разположените в гарнизона корабни и брегови флотски поделения. Към флотските елементи можем да присъединим и синия цвят на основния щит. Автоматите „Калашников” символизират сухопътните поделения в гарнизона, а лопатните винтове на летателния апарат – Военноморската вертолетна авиобаза и поделенията на ПВО.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Редакцията на МОРСКИ ВЕСТНИК изказва своята благодарност на майор Иван Савов, без чието съдействие тази публикация нямаше да бъде възможна.


Нагръдният знак на Варненското военно комендантство
Логото на Варненското военно комендантство стои още в сградата на някогашния Гарнизонен матроски клуб.
Последната табела на Варненското военно комендантство, съхранена от майор Иван Савов
Майор Иван Савов изработва последните плакети на Варненското военно комендантство, където въвежда корекции в изображението на знака.
През последните години от своята история комендантството се помещава в сградата на бившия Гарнизонен матроски клуб в центъра на Варна.