избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА „БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР”
През тази година се навършиха 60 години от създаването на Българския корабен регистър. Възникнал на 26 юли 1950 г. със заповед на министъра на транспорта като Български морски и речен регистър, през 1963 г. с Постановление на Министерския съвет от 2 март с. г.  той вече е държавно предприятие „Български корабен регистър” (БКР).
По този повод си струва да припомним на читателите за една рядко срещана значка, посветена на годишнина от създаването на БКР. Тъй като няма официална информация за статута на значката, за автора на нейния дизайн и за произведения тираж, ще тръгнем по пътя на издирването на необходимите доказателства. БКР има две официални юбилейни издания, в които се публикуват материали от неговата история. Първото издание се появява през 1975 г. и е под заглавие: „БКР (1950 – 1975) – юбилеен бюлетин” и с подзаглавие 25 години в служба на техническата сигурност на корабите”. На корицата обаче логото на организацията се различава от изображението на разглежданата значка.
В замяна на това обаче, в юбилейното издание от 1985 г. на корицата е нарисувано същото лого, което е изобразено и на значката. Разликата между двете емблеми е преминаването от кръгово към елипсовидно изображение и в изчистването на претрупаното изображение от 1975 г. Запазено е стилизираното изображение на котва тип „Хол”, но е премахнато зъбното колело, а трите букви БКР са съединени в един символ, което от естетическа гледна точка е добро решение. На практика значката е оцветен вариант на новото лого.
Можем да предположим, че въпреки добрия си дизайн, значката е имала сравнително кратък живот, тъй като изобразената на нея петолъчка бе низвергнат символ след 1989 г. Но като свидетел на времето продължава да буди интереса както на изследователите, така и на колекционерите.
МB


Логото на БКР, публикувано в изданието, посветено на неговата 25-та годишнина.
Логото на БКР, публикувано в изданието, посветено на неговата 35-та годишнина.
Значката на БКР