избор на брой
"Морски колекции"
начало
Ново постъпление във Военноморския музей
ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ЗНАЧКАТА НА ВИПУСК 1939 Г. НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ?
Във Военноморския музей постъпи като дарение интересно и уникално свидетелство за състоянието на флотската ни хералдика през 30-те години на миналия век. Дарителят к.д.п. Николай Николов – Найк (випуск 1967 г. на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров), е откупил от антикварен магазин заготовка за значка на випуск 1939 г. на Морското на Н. В. училище. Тя е изработена от жълт метал с дебелина 2 мм. Височината на значката от върха на котвата до кръстчето на короната е 55 мм, най-широка е между двата рога на котвата – 34 мм. На гърба на заготовката няма надписи или други обозначения. Досега изображение на такава значка не е публикувано, нито е известно да съществува друг запазен екземпляр. Това  поставя и въпросът дали изобщо е реализирана. Според изследователя ст.н.с. д-р Тодор Петров значката на випуск 1939 г. е произведена и разпространена, както и значката на випуск 1935 г. Той е открил и една значка на випуск на Морското училище след 1944 г.
Темата за значките на випуските на Морското на Н. В. Училище до 1944 г. не е била предмет на самостоятелно проучване. Най-известна е значката “50 години Морско училище”, чието изображение заема централно място върху корицата на едноименния юбилеен сборник, издаден през 1931 г. във Варна. Тя обаче не е значка на випуск 1931 г., а юбилеен символ. Според директора на  Военноморския музей д-р Мариана Кръстева, във фонда му се съхранява значката на випуск 1938 г., изображението на което не можем да ви покажем поради продължаващия ремонт на основната му сграда и невъзможността да се осигури достъп до фонда. Със съдействието на художника Александър Въчков ви показваме как е изглеждала значката на випуск 1937 г. на училището. Общото между значките на випуск 1937, на випуск 1939 г. и “50 години Морско училище” е стилизираното изображение на короната и това е напълно обяснимо. Флотът е на Негово Величество, училището – също, а държавата ни тогава се нарича Царство България. Короната е задължителен елемент за кокардата на шапките и за пагоните, които носят офицерите и подофицерите, за офицерските галуни, за всички униформени копчета...
Върху значката на випуск 1937 г. е изобразен силует на голям надводен боен кораб от типа разрушител (ескадрен миноносец), с какъвто нашият флот по това време не разполага. През 1937 г. обаче е в ход засилената пропаганда за превъоръжаването на Флота, който за втори път е оглавен от контраадмирал Иван Вариклечков. Поставя се ребром въпросът за обединяването на различните фондове в подкрепа на военния флот, част от които носят имената „Народен крайцер „Отец Паисий”, „Кръстосвач „Св. Братя Кирил и Методий”, „Монитор „Русе”, „Кръстосвач „Бяло море”.  Това е и периодът, през който град Варна е посетен от редица големи чуждестранни бойни кораби: английският крайцер „Лондон” (1935 г.), френският военен кораб „Вердюн” (1936 г.), германският крайцер „Емден” (1936 г.), английският крайцер „Делхи” (1937 г.).
Всичко това донякъде обяснява наличието на такъв силует на боен кораб върху значката на випуск 1937 г. Защо випуск 1939 г. възприема силуета на подводница? Темата за подводниците е също основна, на моменти дори и водеща във флотската пропаганда, най-вече в изданията „Морски сговор” и „Морски преглед”. Използват се всички възможни публицистични средства – от рисуваната рубрика, кратката информация, в това число и фотоилюстрацията с текст, до сериозните анализи на тенденциите за развитието на подводния флот на големите морски държави. Не се пропуска случай, за да бъде припомнено значението на немските подводници № 17 и № 18 за защитата на Варна от руската бомбардировка на 14/27 октомври 1915 г. Емблематична от този период е илюстрацията „Подводник” – линогравюра от Преслав Кършовски, публикувана на корицата на сп. „Морски сговор” (кн. 3 от 1938 г.). Най-важен в това отношение обаче си остава фактът, че на 25 февруари 1936 г. двете части от корпуса на извадената от дъното на морето немска подводница UB-45 са извадени на брега между пристанището и военноморската база във Варна. Предприети са конкретни мерки за възстановяването на подводницата като учебно-боен кораб. А на 24 май 1939 г. официално е подписан договорът за доставката на три подводници за българския военен флот от Германия. Всичко това вероятно е дало основание на випуска от 1939 г. да предпочете силуета на подводницата за своята значка.
А иначе темата за значките на випуските на Морското на Н. В. Училище до 1944 г. наистина е интересна и заслужава вниманието на изследователите. Те могат да бъдат подпомогнати и от други дарители на Военноморския музей, които да последват примера на к.д.п. Николай Николов – Найк.
АТАНАС ПАНАЙОТОВ,
доктор по история
Заготовката за значка на випуск 1939 г. на Морското училище
Значката на випуск 1937 г. на Морското училище
Извадената от дъното на морето немска подводница UB-45. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
„Подводник” – линогравюра от Преслав Кършовски
Значката “50 години Морско училище” върху корицата на едноименния юбилеен сборник