избор на брой
"Морски колекции"
начало
ОЩЕ ЗА ЗНАЧКАТА „ОТЛИЧНИК НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА”

Вече ви представихме значката „Отличник на Министерството на транспорта” (вж. 12 април 2011 г. Значката „Отличник на Министерството на транспорта”). Поради проявения читателски интерес към темата, отново се обърнахме за консултация към приятеля на „Морски вестник” доц. д.и.н. Тодор Петров – признат експерт в областта на фалеристиката. Благодарение на неговата помощ можем да ви представим цялата история по развитието на това отличие.
През периода 1947-1949 г. на транспорта се нарича  Министерството на железопътните, автомобилните и водните съобщения. Ведомството се нарича Министерство на транспорта през периода 1949-1957 г. Именно тогава се появява първият вариант на значката „Отличник на Министерството на транспорта”. Той се отличава от последващите варианти не само с по-опростения си дизайн, но и с още два характерни белега: отсъствието на котвата, което елиминира по някакъв начин работниците и служителите в системата на водния транспорт, и с петоъгълната плочка-носач. На аверса „крилете” от логото на министерството излизат извън кръга, а на реверса има само надпис: „Министерство на транспорта”.
През периода 1957-1966 г. ведомството се нарича Министерство на транспорта и съобщенията. Това налага промяна в дизайна на значката, която започва да прилича на последния вариант, който ви представихме на 12 април т. г. На аверса се появява логото на министерството на транспорта, като в началото на щока на котвата е поставена антена, излъчваща електромагнитни вълни. Плочката-носач от тук нататък не е само правоъгълна, но си остава четириъгълник. На реверса е поставен околовръст надписът „Министерство на транспорта и съобщенията”, а в средата – стилизирано маслинено клонче. Това клонче е интересен елемент, който претърпява задължителни, но малки промени във всеки следващ вариант. Може да се предполага, че то изразява широко пропагандираната тогава теза, че страните от социалистическия лагер (сред които е и Народна република България) се борят за мир и подкрепят борците за мир по цял свят. В първия си вариант маслиненото клонче има само две „маслини”.
През периода 1966-1989 г. ведомството отново е само Министерство на транспорта. Това обаче не пречи значката „Отличник на Министерството на транспорта” да претърпи няколко видоизменения. На реверса мястото на антената заема петолъчката – най-идеологизираният символ по тези времена и част от тогавашния държавен герб. Сменен е шрифтът на надписа „Отличник” на плочката-носач. А на реверса е сменен само надписът, който отново е „Министерство на транспорта”. В следващата промяна пък е сменен само шрифтът на надписа „Отличник” на плочката-носач.
Интересна метаморфоза значката претърпява през 1974 г., когато се чества 40-годишнината на „Деветосептемврийската социалистическа революция”. Скосена е плочката-носач, а върху нея вместо „Отличник” са изписани годините „1944 – 1974”. В документите, които прилагаме като илюстрация, може да се прочете, че отличието вече не е „Отличник”, а „Юбилейна значка”. Основните промени в наградната система на Народна република България би трябвало да наложат промени и в това отличие, но при него те не са особено забележими. Възвръща се отново старият вариант с надпис „Отличник”, а малко по-късно промяната е в броя на „маслинките” – вместо две, те вече са шест. Това обаче е само графичната промяна. През периода 1987 – 1989 г. се налага значката „Отличник на Министерството на транспорта” да се връчва на тези, които са получили и това звание, както можете да прочетете в публикацията ни от 12 април т.г.
МВ


Значката „Отличник на Министерството на транспорта”, вариант преди 1968 г.
Първият вариант на значката „Отличник на Министерството на транспорта”, аверс и реверс.
Значката „Отличник на Министерството на транспорта и съобщенията”. Върху аверса ясно личи стилизираното изображение на антената и електромагнитните вълни.
Значката „Отличник на Министерството на транспорта и съобщенията”, аверс и реверс.
Значката „Отличник на Министерството на транспорта”, вариант преди 1968 г.
Значката „Отличник на Министерството на транспорта”, вариант от 1968 г. Променени са изображението на петолъчката върху аверса и шрифтът на надписа върху плочката-носач.
Удостоверение за награждаване със значката „Отличник на Министерството на транспорта”.
Юбилейната значка на Министерството на транспорта, 1974 г., аверс и реверс.
Документ за награждаване с юбилейната значка от 1974 г. с прикрепена значка към него.
Документ за награждаване с юбилейната значка от 1974 г. на „ТРАНССТРОЙ” – Белослав.
Значката „Отличник на Министерството на транспорта”, вариант от 1987 г., реверс.