избор на брой
"Морски колекции"
начало
ОЩЕ ЕДНО ОТЛИЧИЕ ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМАТА
НА ТРАНСПОРТА

В две поредни публикации (12 април 2011 г. Значката „Отличник на Министерството на транспорта”; 15 април 2011 г. Още за значката „Отличник на Министерството на транспорта”) ви запознахме с различните варианти на значката „Отличник на Министерството на транспорта”. Отново със съдействието на известния наш експерт-фалерист доц. д.и.н. Тодор Петров ви представяме едно необходимо допълнение към темата. Става дума за отличие, появило се през 1986 г. по поръчка на Централния комитет на Професионалния съюз на работниците от транспорта. Поводът е 75-та годишнина от създаването на профсъюза.
Отличието не се отличава съществено като дизайн от съществуващите през това време значки и знаци. И все пак в него има нещо уникално, което не може да убегне от окото на фалеристите. Концентричните кръгове, образувани от околовръстния надпис „Профсъюз на работниците от транспорта – 1911 – 1986” и стилизираното изображение на лавров венец обграждат композиция от елементи, изобразени с жълт цвят върху червен фон. В тази композиция има няколко оригинални решения, които заслужават внимание. На първо място, това е оригиналното стилизирано изображение на котвата, която вместо стандартното вретено има котвена верига, завършваща не със скоба, а с петолъчка (по понятни съображения). Така, за разлика от първата значка
„Отличник на Министерството на транспорта”, в която работниците от водния транспорт са пренебрегнати, тук им е отредено подобаващо място. Едното от звената на котвената верига е и част от популярното лого на Министерството на транспорта.
Стилизираната котва е „стъпила” върху следващия елемент, който може да претендира за оригиналност – от една страна той може да бъде разпознат като елемент от зацепено зъбно колело, а от друга – може да бъде оприличен на стилизирано мостово съоръжение, под свода на който преминава транспортно средство. Детайлите кореспондират директно с основни дейности в системата на транспорта, което дава основание цялостната композиция от елементи на червен фон да бъде определена като сполучлива и оригинална.
Като контрапункт на това стои малкият бял щит, върху който е поставен надписът „75 години”. Белият цвят не кореспондира добре с останалата цветова гама на аверса на значката. Малко в повече идват и двете релефни петолъчки върху реверса на значката („Прекаленият светец и Богу не е драг!”), разположени над и под релефния надпис „ЦКПС на работниците от транспорта”.
Значката „75 години Профсъюз на работниците от транспорта – 1911 – 1986” е интересен детайл в системата за морално стимулиране на работниците и служителите в системата на Министерството на транспорта през 80-те години на миналия век. Тъй като тогава всички работници и служители са обхванати в структурите на синдикалните организации, значката вероятно е изработена в голям тираж от Монетния двор – София, и връчвана на заслужили профсъюзни дейци и ветерани от синдикалното движение по повод юбилейната годишнина.
МВ


Значката „75 години Профсъюз на работниците от транспорта – 1911 – 1986”, аверс
Значката „75 години Профсъюз на работниците от транспорта – 1911 – 1986”, реверс