избор на брой
"Морски колекции"
начало
НАГРЪДЕН ЗНАК НА КОМАНДИР НА ГЕРМАНСКА ПОДВОДНИЦА ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
Нашият редовен сътрудник Иво Жейнов ни предложи да поместим този нагръден знак на командир на германска подводница през Втората световна война, информация за който е издирил в: www.militaria-berlin.de
Западноевропейските колекционери дават добри пари при предлагане на това отличие, но то в България може да бъде издирено трудно. Известно е, че в навечерието на Втората световна война двама български флотски офицери завършват курс за командири на германски подводници, но не се знае дали са получили този знак в края на своето обучение. Съгласни сме с г-н Жейнов, че трябва да се публикуват всички детайли на знака, защото това ще предпази колекционерите от прибързана покупка на евентуален фалшификат.
МВ