избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА „75 ГОДИНИ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”
В рубриката „Морска хералдика” на раздела „Морски колекции” вече ви запознахме с Настолен медал „75 години Пристанище Варна” и с Юбилеен знак „75 години Пристанище Варна”. Дизайнът на значката няма нещо съществено общо с разгледаните преди две отличия, което подсказва, че има друг автор. Изработена е от жълт метален кръг с диаметър 21 мм. В центъра на кръга е поставено логото на Пристанище Варна, а околовръст е надписът: „75 години Пристанище Варна”. Логото и надписът са в златисто жълт цвят върху черен фон.
Лицевата част на значката (аверсът) е емайлирана. Съчетаването на златисто жълтото с черното е връщане към класическите цветове на флотските униформи, най-вече на офицерския състав. Начинът за закрепване е чрез запоена безопасна игла. Върху реверса няма цифрени или буквени обозначения.
По спомени на пристанищни ветерани, значката е произведена през 1981 г. в голям тираж, но няма информация за производителя й.
МВ