избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТАРШИНСКИ
КОЛЕЖ НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

Със заповед на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан І ранг Димитър Ангелов от настоящата 2010 година Професионалният старшински колеж вече има своя собствена значка. Идейният проект за външния вид на значката принадлежи на капитан І ранг от резерва Божидар Недялков и на директора на Професионалния старшински колеж офицерски кандидат Свилен Савов. Значката е изработена във формата на щит, в който са включени няколко основни елемента: надпис на български език „Професионален старшински колеж Варна”, надпис на английски език NCO COLLEGE, две адмиралтейски котви – разположени в лявата и в дясната горна част на щита, земно кълбо с изобразени паралели и меридиани, силуети на три кораба, плаващи в строй „пеленг” и разтворена книга.
Както се вижда от рисунката, първоначално проектът предвижда използването на пет цвята:
- син: рамката на щита и земното кълбо;
- жълт: двете адмиралтейски котви;
- бял: разтворената книга, паралелите и меридианите;
- черен: надписите и основната част от силуетите на трите кораба;
- сив: пространството между земното кълбо и рамката на щита, и левите бордове на трите кораба.
От съображения за по-малък финансов разход, изработената значка е много по-опростена: основната част – щитът, е изработен от жълт метал, а елементите върху него са с черен цвят, гравирани с лазер. Изработената значка е в малка серия, на практика недостъпна за колекционерите. Директорът на Професионалния старшински колеж офицерски кандидат Свилен Савов дари една значка за съхранение във Военноморския музей във Варна.
Значката на Професионалния старшински колеж на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е с миниатюрни размери: щитът е висок 14 мм, а в най-широката си част е 11 мм. На гърба на металния щит е запоена игла, която се фиксира върху униформата с щифт.
Атанас Панайотов


Проектът за значката на Професионалния старшински колеж на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
Значката на Професионалния старшински колеж на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”