избор на брой
"Морски колекции"
начало


УНИКАЛЕН ПАМЕТЕН ЗНАК „115 ГОДИНИ ПУНКТ ЗА
БАЗИРАНЕ ВАРНА”

Наскоро отбелязахме 115-та годишнина от създаването на Военноморска база Варна, която от 1 ноември т.г. е Пункт за базиране Варна:
(15 ноември 2012 г. Пунктът за базиране Варна тържествено чества 115 години от създаването си; 17 ноември 2012 г. Честваха 115-та годишнина на Военноморска база Варна)
Тогава неколцина изявени военнослужещи получиха от командира на Пункта за базиране Варна капитан І ранг Тодор Йотов паметен знак. Оказа се, че той е по своему уникален.
Идеята за създаването на знака е на майор Николай Колев (офицерът за връзки с обществеността) и на цивилната служителка Камелия Мирчева от военното формирование, което помним най-вече като Военноморска база Варна. Паметният знак е изработен от фирма „Делис” – Варна, само в 9 екземпляра. С него бяха наградени представители на всички категории военни моряци от Пункта за базиране Варна: офицери, старшини, матроси и цивилни служители.
Паметният знак ще остане спомен за всеки един от тях.
МОРСКИ ВЕСТНИК, Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК
Паметният знак е съпроводен с персонален надпис на отличения военнослужещ.
Старшина І степен Милен Олегов Иванов бе един от отличените военнослужещи с паметния знак „115 години Пункт за базиране Варна”.