избор на брой
"Морски колекции"
начало
ВОЕННОМОРСКИ ХЕРАЛДИЧЕСКИ ЗНАЦИ,
РАЗРАБОТЕНИ ОТ КАПИТАН II РАНГ ИНЖ. ВИЧО СТАНЕВ

„Поделението трябва да има знак!” – това бе заповедта на командира на поделение 38010 – Варна. Така започна работата по създаването на комплекта от знаци – нагръдни, почетни, плакети и други за радост на служещите в това елитно поделение. Командир по това време беше капитан първи ранг Георги Ангелов Георгиев, сега контраадмирал Георгиев – Началник на Щаба на Военноморските сили. Задачата бе поставена ясно и работата започна.
Със създаването на знака бях натоварен аз – началникът на „Свръзки и АСУ” на поделението капитан III ранг Вичо Тодоров Станев, сега капитан II ранг Станев – служещ в Щаба на Военноморските сили.
Имах малък опит от времето когато бяха първите стъпки в създаването на знак за 20-годишнината от създаването на едно от подразделенията, това, в което е преминала по-голямата част от моята служба. Използвах за основа именно този знак, който е много по-семпъл и недоработен. ( Фиг. 1)
Фиг. 1
Капитан II ранг инж. Вичо Станев
Фиг. 3
Фиг. 2
Работата започна с проучване на съществуващите досега във ВМС знаци. Новият знак трябваше да бъде по-различен, по-красив, по-оригинален. За целта се допитах за съвет до о.р. капитан I ранг Петър Дерелиев за който знаех , че се занимава активно с хералдика и има необходимата квалификация, за да ми подскаже какво трябва да има и какво не в един знак.
След няколко по ред безсънни нощи (почти две седмици) подготвих около 40 предварителни варианта за нагръден отличителен знак за принадлежност към поделението. Командирът на поделението и неговите заместници имаха трудната задача да обсъдят и изберат кой ще бъде знакът.
Всички разработени варианти имаха своите предимства и според командира можеше всеки един да бъде избран, но трябваше да се избере най-добрият. (Фиг. 2)
След много обсъждане и въвеждане на корекции най-накрая имахме резултат – един добре оформен и красив нагръден знак. След него се появи и юбилейната значка по случай 40-годишнината от създаването на поделението (Фиг. 3). Това е едно малко бижу за униформата на военнослужещите от поделението.
При разработването на нагръдния знак разработих много варианти. Ето част от тях:
Опит за създаване на знак на направлението, в което служих.
Няколко нахвърлени идеи, които не са публикувани никъде до сега.
Накрая Ви показвам един вариант на знак на отдела, в който служа и който неофициално е възприет от всички колеги.
За контакти: vichostanew@abv.bg