избор на брой
"Морски колекции"
начало
2 юни - Ден в памет на Ботев и на загиналите за свободата на България:
ПИОНЕРСКАТА ЗНАЧКА ЗА КОРАБА “РАДЕЦКИ”
Повечето от колекционерите на значки с изображения на кораби познават значката, на която е изобразен легендарният кораб „Радецки”, останал завинаги свързан с най-новата история на България. Тя е метална, емайлирина, издадена през 1966 г. Върху белия кръг с диаметър 25 мм е изобразен силуетът на парахода „Радецки” (изпълнен в тъмно-синьо, със златист контур), със златист надпис „Радецки” и под него „1966”. От средата надолу кръгът е опасан с червена пионерска връзка. Върху металния носач (28 х 8 мм) са нанесени цветовете на националния трикольор. Начинът на закрепване е безопасна игла, запоена върху носача. На гърба на значката няма надписи.
Каква е историята на значката? Тя е произведена в Монетния двор през 1966 г. Идеята за ознаменуване на 90-та годишнина от подвига на Христо Ботев и на неговите четници се ражда през 1964 г. в редакцията на вестник „Септемврийче” – орган на тогавашната Димитровска пионерска организация „Септемврийче”. Допитването до децата показва, че те с ентусиазъм подемат идеята отново да бъде построен парахода „Радецки”. Специалисти от Русенската корабостроителница (тогава Корабостроителен завод „Иван Димитров”) изчисляват, че за това са необходими 500 000 лв, или по 65 стотинки на пионер. Разгръща се широка пропагандна акция в подкрепа на идеята и скоро необходимата сума е събрана.  На 1 май 1966 г. репликата на „Радецки” (преустроеният речен влекач „Пловдив”) надува сирената си по Дунава с първите деца на борда. В чест на събитието се появява и значката, която се продава заедно с набор от пощенски картички и на борда на новия „Радецки”. По спомени на притежатели на значката, нейната цена отначало е била именно 65 стотинки – точно толкова, колкото е бил приносът на всеки тогавашен български пионер за построяването на новия „Радецки”.
МВ