избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАКЪТ НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ, НАРЕЧЕН
„ТНТФМ” ОТ 1988 Г.

За част от по-младите колекционери и изследователи-фалеристи вероятно абревиатурата „ТНТФМ” не означава нещо познато. И с право. Явлението „ТНТФМ” изчезна след демократичните промени, настъпили след 10 ноември 1989 г. Абревиатурата означава „Техническо и Научно Творчество на Флотската Младеж”. Става въпрос за организацията на тогавашното общонационално движение за ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) в състава на Военноморския флот (ВМФ, от 19 август 1991 г. е преименуван на Военноморски сили - ВМС). Като премахнем неизбежните в този случай пропагандни елементи, остава реално направеното от тогавашното поколение млади хора във военния флот, който и тогава е един развит в технологично отношение вид въоръжени сили.
През учебната 1987 - 1988 г. ТНТФМ достига своя апогей в рамките на БНА (Българската народна армия) и се класира на първо място сред останалите видове въоръжени сили. В дейността на корабните и бреговите поделения са внедрени множество младежки разработки и рационализации с боен или с


Знакът на Военноморския флот, наречен „ТНТФМ” от 1988 г.
икономически ефект. Председателят на Общофлотския съвет за ТНТФМ контраадмирал Емил Станчев (тогава заместник-командващ на ВМФ по тила и въоръжението) е отличен с високия за времето си орден „Народна република България” - І степен.
По инициатива на контраадмирал Станчев, подкрепена от тогавашното Главно политическо управление на народната армия (ГлПУНА), в Монетния двор в София е изработен специален отличителен знак „ТНТФМ”. Знакът само на пръв поглед е с претрупани елементи. Всеки от тях за времето си има свой смисъл и значение. Върху аверса, на фона на неизбежната тогава червена петолъчка (35 х 35 мм) е изградена композиция, която в основата си има лапи на адмиралтейска котва - най-традиционният флотски символ. Върху котвата е поставено логото на ТНТМ, но то е по-малко като размер в сравнение със стилизираното изображение на корабния щурвал - другият традиционен флотски символ. Щурвалът е разделен на две от стилизираното изображение на стражеви кораб (фрегата) проект 50 - по това време ВМФ разполага с три такива кораба. Под кораба е тъмносиньото пространство, символизиращо морето, а над него - светлосиньото пространство, символизиращо небето (флотът разполага със своя вертолетна ескадрила). Зад кораба е развят тогавашният военноморски флаг на Народна република България. Начинът на закрепване е безопасна игла.
Значката е разпространена в корабните и бреговите поделения на ВМФ. Повечето от тези, които са я получили, я пазят като спомен и не я възприемат като тоталитарен символ. Повечето екземпляри са със запазен вид, той като реално знакът е бил в обръщение само за година - година и половина. За съжаление дори и най-изявените тогавашни активисти в движението за ТНТФМ не си спомнят кой е автор на дизайна на значката. Няма сигурни данни и за тиража, произведен от Монетния двор.