избор на брой
"Морски колекции"
начало
100 Г. РОЖДЕНИЕТО НА Н. Й. ВАПЦАРОВ:
СБЪРКАНАТА ЗНАЧКА

През 1981 г., когато официално бе отбелязана 100-годишнината на морското образователно дело у нас, а на практика бе чествана 100-годишнината на Морското училище (през 1981 г. Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”), бяха разпространени две значки. Едната, възприемана и днес като „Юбилеен знак 100 години Морско училище” (вж. Новият нагръден знак на Морското училище и неговата предистория от 1931 г. насам в рубриката „Морска хералдика” на раздела „Морски колекции”), е известна на много колекционери. Другата, за която става въпрос сега, остана незабелязана от повечето от тях. Тя е много по скромна: сребрист метален кръг с диаметър 30 мм, върху който с тъмно синя фото-графика е отпечатан портретът на Н. Й. Вапцаров като ученик в Морското машинно училище (1926 – 1932 г.).
На пръв поглед, неизвестният автор не е вложил бог знае какво творчество, след като е използвал популярната снимка на Вапцаров, публикувана за първи път в юбилейния сборник „50 години Морско училище 1881 – 1931 г.” Поместваме я и днес. Но внимателният поглед веднага ще открие едно съществено различие, което прави значката сбъркана. За какво става въпрос? Когато Вапцаров постъпва във флотската алма матер, тя се нарича само Машинно училище. Така е изписано и на лентата на баретата на Вапцаров. Тогава са в сила ограниченията, наложени от Ньойския договор (1919 г.) и училището е девоенизирано, като официално няма нищо общо с Министерството на войната (друг е въпросът как са заобикаляни неофициално забраните, наложени от този мирен договор). Да, обаче неизвестният художник е проявил необяснима склонност към импровизация и на лентата на баретата се чете „Военно училище” – нещо, което няма нищо общо с историческата истина. Военното училище тогава си е в София, а Вапцаров никога не е стъпвал в него.
Кой знае пък, може би така значката става още по-интересна за колекционерите?
Атанас Панайотов