избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКАТА „ДЕСЕТО БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ВЕТРОХОДСТВО, ВАРНА – 1976”
Значката е произведена по повод организирането и провеждането на Десетото Балканско първенство по ветроходство с домакинството на българския черноморски град Варна. Няма издирени данни за автора на дизайнерския проект, за производителя и за тиража. „Морски вестник” изказва благодарност на капитан Стефан Методиев, който ни предостави значката, за да я снимаме. На тази балканиада главен съдия е бил капитан Асен Дремджиев от Варна.
Значката представлява кръг с диаметър 30 мм, с дебелина 1 мм. Изработена е от жълт метал. Основното изображение се състои от три концентрични кръга, като в пространството между външния и средния е поместен надписът: „Десето Балканско първенство по ветроходство, Варна – 1976”. Надписът е релефен върху основния цвят на метала. Той е сполучливо прекъснат от върха на ветрило. Впечатлява оригиналното дизайнерско решение за разделянето на двата концентрични кръга (средния и вътрешния) чрез корабно въже, двата края на което са вплетени в моряшкия възел „осморка”. В средния концентричен кръг са композирани знамената на страните-участници: България, Гърция, Румъния, Турция и Югославия. Във вътрешния кръг е разположено стилизирано изображение на състезателна яхта.
Начинът на закрепване е чрез безопасна игла, запоена чрез планка върху реверса. Върху реверса няма цифрови или буквени означения.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК


Значката „Десето Балканско първенство по ветроходство, Варна – 1976”, аверс.
Значката „Десето Балканско първенство по ветроходство, Варна – 1976”, реверс.