избор на брой
"Морски колекции"
начало
НЕОФИЦИАЛНОТО ЛОГО НА ВНВМУ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ” ОТ 1977 Г.

В публикацията „Новият нагръден знак на Морското училище и неговата предистория от 1931 г. насам” ви запознах с неофициалното лого на Висшето военноморско училище от 1969 г. То е поместено както върху обложката на юбилейно издание, озаглавено „Висше народно В. М. училище „Н. Й. Вапцаров”, посветено на 25-та годишнина от 9 септември 1944 г., така и в „главата” на първия брой на вестник „Вапцаровец” от 1969 г. Странното в логото е, че в центъра му е разположен стилизираният знак, обозначаващ компас. Какво е странното тук? Това, че същият знак от 14 октомври 1953 г. е символът на ... НАТО! Как съществуващите тогава политическите органи са пропуснали тази съществена подробност? И още нещо – вездесъщата тогава петолъчка се появява върху това лого едва шест години по-късно, отново в главата на поредния брой на вестник „Вапцаровец” – тогава бях един от редакторите на изданието и си спомням, че това стана по нареждане „от горе”. Но пък НАТО-вският символ си остана.
Очевидно, някой „бдителен” представител на политическите органи малко по-късно все пак е усетил „несъответствието” и е сигнализирал където трябва. Логото претърпява сериозна реконструкция. Щурвалът (символ на подготовката на корабоводители) и зъбчатото колело (символът на подготовката на корабни механици) вече не са едно в друго, а си поделят по половин кръг. Висящата петолъчка над котвата се намества върху символа на НАТО и всичко си идва „на място”...
Кой е авторът на новото неофициално лого не ми е известно. Благодарение на картичка на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, предоставена ми от капитан І ранг Дечко Дечев (за което му благодаря!), разбирам, че това лого е „презентирано” през август 1977 г. Защо точно тогава? Труден въпрос. Най-логично е тази картичка да е отпечатана във връзка с производството на поредния випуск на училището. Да, но това не се е случило – пишещият тези редове е именно от випуск 1977 г. („Опълченски”)! Така или иначе фактът е налице. А червеният печат на организацията на ДКМС във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” е поставен допълнително и без връзка с отпечатването на картичката (това потвърди и капитан І ранг Дечев). Всъщност, самата картичка е обикновена черно-бяла снимка, върху гърба на която във Флотската печатница са поставили логото с машина на висок печат (честа практика по това време). Но пък си остава като свидетел на поредната трансформация на логото на флотската алма матер.
Атанас ПАНАЙОТОВ


Неофициалното лого на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1969 г., поместено върху обложката на юбилейно издание, озаглавено „Висше народно В. М. училище „Н. Й. Вапцаров”, посветено на 25-та годишнина от 9 септември 1944 г.
Неофициалното лого на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1969 г., поместено в „главата” на първия брой на вестник „Вапцаровец” от 1969 г.
Неофициалното лого на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1969 г.
Картичката с изображението на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1977 г., лице.
Картичката с изображението на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1977 г., гръб.
Неофициалното лого на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров” от 1977 г.