избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЕДНА ОТ ЗНАЧКИТЕ НА БУРГАС
Бургас като промишлен, курортен и културен център е сюжет за не една значка, обект на колекционерски интерес. Представяме ви една от тях, която според технологията на изработката може да бъде датирана приблизително към 60-те – 70-те години на ХХ век. Издирени бяха два варианта на една и съща значка, представяща Бургас като пристанище (със стилизирано изображение на светещ фар) и като център за развитие на морските спортове (със стилизирано изображение на яхта от типа Ял-6).
Първият вариант е изработен от златистожълт метал и върху него името „БУРГАС” си личи отчетливо върху фона на синьото небе. Вторият вариант е от сребристобял метал и върху него буквите в името „БУРГАС” (особено буквата „Р”) са по-малко отчетливи. Буквата „Р” е направо смачкана. Това е основанието този вариант да бъде определен като втори, тъй като е възможно матрицата да е била вече леко износена от производството на първата серия. Внимателният оглед на лицевата (аверса) и на обратната страна (реверса) показва, че поначало качеството на изработка на този вариант е видимо по-ниско, което не изключва той да бъде произведен и на друго място.
Цялото изображение е във вид на стилизирано изображение на щит, като горната хоризонтална част е видоизменена в стилизирано изображение на морска вълна. По хоризонтала дължината на значката е 18 мм, а по вертикала – 21 мм. Начинът на закрепване е чрез запоена на обратната страна на значката безопасна игла.
На обратната страна няма никакви цифрени или буквени обозначения, което затруднява издирването на производителя на значката, на произведения тираж, както и на автора на дизайна на изображението й.
МВ