избор на брой
"Морски колекции"
начало
ОТЛИЧИЕТО „ЗЛАТНА КОТВА” НА СО „ВОДЕН ТРАНСПОРТ”
Характерно отличие в системата на водния транспорт у нас до края на 1989 г. е значката „Златна котва”. Тя представлява изработен от жълт метал кръг с диаметър 25 мм. На лицевата страна (аверса) е поставено стилизирано релефно изображение на котва, което е опростено подобие на котвата от логото на Пристанище Варна. Върху обратната страна (реверса) е изписано „Министерство на транспорта”. Носачът с основа 20 мм и височина 8 мм също е изработен от жълт метал, като на лицевата му част върху тъмносин фон е поставен надписът „Златна котва” с жълти релефни букви. Начинът на закрепване е безопасна игла.
Всеки отличен със „Златна котва” получава и съответният документ, с който се удостоверява, че е награден със значката. Тези удостоверения са подвързани със светлосин картон. Документът е от две половини, които се съединяват чрез прегъване. Така удостоверението е върху дясната вътрешна част на документа, а върху лявата част е отпечатана мисъл на тогавашния държавен и партиен ръководител Тодор Живков за „всенародното съревнование”. Замислена е и специална пластмасова обложка, в която да се „пъхне” удостоверението. Замислена е, но е възложена на друг изпълнител, който обърква размерите и „пъхването” се оказва невъзможно.
Със „Златна котва” са удостоявани работници и служители от морското и речното корабоплаване и от морските и речните пристанища. Значката е изработена в Монетния двор в София. Данни за тиража й засега не са обнародвани.
МВ


Значката „Златна котва”, аверс
Значката „Златна котва”, реверс
Удостоверение на награден служител от СО (Стопанско обединение) „Воден транспорт” със значката „Златна котва”.